Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Dziwnowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Emisja obligacji


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr CCXCV.474.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Dziwnów. 2015-11-12 14:20:50
Korekta do zestawienia funkcjonujących kredytów na dzień 30.09.2015 r. 2015-10-26 12:37:04
Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za III kwartał rok 2015. 2015-10-26 11:24:00
Uchwała Nr XXII.209.S.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 września 2015 r.: Nr IX/98/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015-2032 oraz Nr IX/96/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-10-22 10:09:43
Uchwała Nr IX/98/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015 - 2021 2015-10-22 09:59:12
Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dziwnów. 2015-10-19 14:07:33
Uchwała Nr IX/96/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-10-19 14:06:20
Funkcjonujace kredyty i pożyczki w Gminie Dziwów wg stanu na dzień 30.09.2015 r. 2015-10-19 14:02:30
Uchwała Nr CCXXIII.374.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dziwnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze płórocze 2015 r. 2015-10-19 14:00:39
Uchwała Nr XCVI.169.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Dziwnów na 2015 r. 2015-10-19 13:57:53
Uchwała Nr XCVI.167.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Dziwnowa z wykonania budżetu za 2014 r. przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 2015-10-19 13:55:47
Uchwała Nr XI-12-2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dziwnów na lata 2015-2021. 2015-10-19 13:52:52
Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał rok 2015. 2015-10-19 13:42:23
Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za rok 2014. 2015-10-19 13:41:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jarosław Pociask

Data wytworzenia:
19 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Jarosław Pociask

Data publikacji:
19 paź 2015, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Jarosław Pociask

Data aktualizacji:
19 paź 2015, godz. 13:41