herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument usunięty Jarosław Pociask 2007-12-18 15:20:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument usunięty Jarosław Pociask 2007-12-17 15:48:09
Ogłoszenie - Remont przepompowni P5 w Międzywodziu Jarosław Pociask 2007-12-14 14:41:46
Zarządzenie Nr_V_202_2007 Jarosław Pociask 2007-12-14 14:25:36
Ogłoszenie XIX sesja Rady Miejskiej V Kadencji Jarosław Pociask 2007-12-11 07:57:11
Ogłoszenie XIX sesja Rady Miejskiej V Kadencji Jarosław Pociask 2007-12-11 07:56:03
Ogłoszenie - Dostawa kontenerów mieszkalnych Jarosław Pociask 2007-12-07 12:16:32
Uchwała Nr XVII-101-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położnej w Międzywodziu Jarosław Pociask 2007-12-06 10:39:12
Uchwała Nr XVII-99-2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości Jarosław Pociask 2007-12-06 10:38:35
Uchwała Nr XVII-99-2007 w sprawie określenia wysokości stawekpodatku od środków transportowych Jarosław Pociask 2007-12-06 10:37:59
Sesja XVII Jarosław Pociask 2007-12-06 10:36:59
Uchwała Nr XVI-98-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r. Jarosław Pociask 2007-12-06 10:36:38
Sesja XVI Jarosław Pociask 2007-12-06 10:35:41
Uchwała Nr XV-96-2007 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych Jarosław Pociask 2007-12-06 10:35:14
Uchwała Nr XV-96-2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/45/2007 z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Proggramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2007" Jarosław Pociask 2007-12-06 10:34:26
Uchwała Nr XV-95-2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Miedzywodziu Jarosław Pociask 2007-12-06 10:33:43
Uchwała Nr XV-94-2007 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat części nieruchomości położonej w Dziwnowie Jarosław Pociask 2007-12-06 10:33:06
Uchwała Nr XV-93-2007 w sprawie przyjęcia zadania pod nazwą Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim Jarosław Pociask 2007-12-06 10:32:30
Uchwała Nr XV-92-2007 w sprawie przyjęcia zadania pod nazwą "Alternatywa dla patologii społecznych - prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i pedagogizacja rodziców" Jarosław Pociask 2007-12-06 10:31:38
Uchwała Nr XV-91-2007 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Dziwnowa Jarosław Pociask 2007-12-06 10:28:32
Uchwała Nr XV-90-2007 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2007-12-06 10:27:48
Uchwała Nr XV-89-2007 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Dziwnowa Jarosław Pociask 2007-12-06 10:25:52
Uchwała Nr XV-88-2007 w sprawie powołania biegłego prawnika Jarosław Pociask 2007-12-06 10:25:05
Uchwała Nr XV-87-2007 w sprawie wybory ławników do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim Jarosław Pociask 2007-12-06 10:24:26
Uchwała Nr XV-86-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r. Jarosław Pociask 2007-12-06 10:18:54
Uchwała Nr XV-86-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r. - dokument usunięty Jarosław Pociask 2007-12-06 09:39:06
Uchwała Nr XV-86-2007 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r. - dokument usunięty Jarosław Pociask 2007-12-06 09:37:31
Sesja XV Jarosław Pociask 2007-12-06 09:30:08
Ogłoszenie - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu - Dziwnów Miasto Jarosław Pociask 2007-12-03 15:47:36
Ogłoszenie XVIII sesja Rady Miejskiej V Kadencji Jarosław Pociask 2007-12-03 11:26:22
Zaproszenie do składania ofert Jarosław Pociask 2007-12-03 08:18:47
Dyżury Radnych - dokument usunięty Jarosław Pociask 2007-12-03 08:12:56
Dyżury Radnych - dokument usunięty Jarosław Pociask 2007-12-03 08:11:33
Ogłoszenie - Remont przepompowni P5 w Międzywodziu Jarosław Pociask 2007-11-29 15:20:10
Zarządzenie Nr V_199_2007 Jarosław Pociask 2007-11-27 12:04:14
Ogłoszenie - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu - Dziwnów Miasto Jarosław Pociask 2007-11-21 10:19:18
Zarządzenie Nr V_195_2007 Jarosław Pociask 2007-11-21 09:20:50
Ogłoszenie XVII sesja Rady Miejskiej V Kadencji Jarosław Pociask 2007-11-20 07:50:22
Projekt Uchwaly Budzetowej 2008 Jarosław Pociask 2007-11-19 12:02:31
Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Międzywodziu Jarosław Pociask 2007-11-16 12:41:52