herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - PP.6733.02.2018.IB Jarosław Pociask 2018-04-16 14:39:17
Uchwała Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości poboru oraz wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie gminy Dziwnów prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1627 z dnia 11.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:23:30
Uchwała Nr XLII/466/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1626 z dnia 11.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:23:05
Uchwała Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2231 z dnia 07.05.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:22:43
Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. .- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2230 z dnia 07.05.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:22:07
Uchwała Nr XLII/463/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Dziwnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. .- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2229 z dnia 07.05.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:21:41
Uchwała Nr XLII/455/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dziwnów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym - ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2228 z dnia 07.08.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:21:05
Uchwała Nr XLI/448/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi (Dz. U.Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1581), zmienionej Uchwałą Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 3135) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1494 z dnia 03.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:20:17
Uchwała Nr XLI/447/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. U.Woj. Zach. Z 2017 r. poz. 1580) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1495 z dnia 03.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:19:45
Uchwała Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1496 z dnia 03.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:19:04
Uchwała Nr XLI/439/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1224 z dnia 09.03.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:18:27
Uchwała Nr XLI/438/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1223 z dnia 09.03.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:17:49
Uchwała Nr XLI/437/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1222 z dnia 09.03.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:17:08
Uchwała Nr XLI/435/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1497 z dnia 03.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:16:10
Uchwała nr XXXIX/429/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.889 z dnia 21.02.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:14:26
Uchwała Nr XLI/431/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1498 z dnia 03.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:14:04
Uchwała Nr XLI/431/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1498 z dnia 03.04.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:13:43
Uchwała nr XXXIX/429/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.889 z dnia 21.02.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-04-16 13:12:54
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-16 12:25:13
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-16 12:25:09
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-16 12:16:21
Uchwała Nr XLII/464/2018 w sprawie podziału gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Jarosław Pociask 2018-04-16 08:56:22
Uchwała Nr XLII/463/2018 w sprawie podziału gminy Dziwnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Jarosław Pociask 2018-04-16 08:55:36
Zarządzenie nr VII-441-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-04-13 14:07:54
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski. Jarosław Pociask 2018-04-13 07:59:09
Burmistrz Dziwnowa zaprasza do składania ofert na zakup majątku ruchomego: używanych samochodów osobowych. Jarosław Pociask 2018-04-11 11:17:39
Informacja o organizowanym zgromadzeniu 14 kwietnia 2018 r. Jarosław Pociask 2018-04-11 10:55:25
Rok 2018 Jarosław Pociask 2018-04-11 08:23:15
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o decyzji z dn. 05 kwietnia 2018 r. dla A&M Sp. Jawna Agnieszka i Maciej Kaczorowscy Magdalena Antkowiak 2018-04-10 13:54:25
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-09 14:24:43
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-09 14:23:20
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-09 14:23:00
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-09 14:22:58
Komunikat o treningu systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Jarosław Pociask 2018-04-09 10:16:48
Zarządzenie nr VII-436-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-04-09 09:41:36
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy. Jarosław Pociask 2018-04-06 14:58:07
Informacja o realizacji planu współpracy Gminy Dziwnów w 2017 roku ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jarosław Pociask 2018-04-05 14:47:29
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-04-04 15:23:52
Uchwała Nr XLII/469/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości poboru oraz wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie gminy Dziwnów prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:08:07
Uchwała Nr XLII/468/2018 w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury z siedzibą w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-04-04 15:07:41