herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4114 z dnia 11.09.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:37:03
Uchwała Nr XLV/496/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2854 z dnia 14.06.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:34:49
Uchwała Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2829) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3744 z dnia 02.08.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:34:43
Uchwała Nr XLVI/500/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3165 z dnia 04.07.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:34:34
Uchwała Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2829) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3744 z dnia 02.08.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:32:53
Uchwała Nr XLV/496/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2854 z dnia 14.06.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:30:35
Uchwała Nr XLV/495/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych. - ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3150 z dnia 04.07.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:29:53
Uchwała Nr XLV/494/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu ?Promyk Słońca? w Dziwnowie prowadzonym przez Gminę Dziwnów -( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3149 z dnia 04.07.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:28:03
Uchwała nr XLIV/489/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2715 z dnia 06.06.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:26:42
Uchwała nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2829 z dnia 14.06.2018 r.). Zmiana - Uchwała Nr XLVI/497/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Jarosław Pociask 2018-09-24 09:25:29
Uchwała nr XLIV/476/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej, część wschodnia ulicy Osiedle Brzozowe( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2839 z dnia 14.06.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:23:42
Uchwała nr XLIV/475/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej - hali sportowo - widowiskowej w Dziwnowie. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2830 z dnia 14.06.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:22:33
Uchwała nr XLIV/474/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2838 z dnia14.06.2018 r.). Jarosław Pociask 2018-09-24 09:19:51
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:40:09
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:40:03
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:39:53
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:28:28
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:27:54
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:27:46
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:27:40
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:27:19
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:27:11
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:27:05
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:26:54
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:26:47
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:26:42
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:26:29
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 15:26:00
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 14:45:27
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-20 14:32:30
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa z dnia 20 września 2018 roku - Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Dziwnowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Jarosław Pociask 2018-09-20 13:04:45
Zarządzenie nr VII-502-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 18 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-09-19 11:35:45
Obwieszczenie PP.6733.7.2018.MA Jarosław Pociask 2018-09-18 10:15:53
Projekty L Jarosław Pociask 2018-09-17 13:48:48
Sesja L Jarosław Pociask 2018-09-17 13:46:51
Uchwała nr XLIV/472/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. Jarosław Pociask 2018-09-17 13:42:29
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez firmę usługową FHU Grabowiecki w okresie od 01.10.2018 r. - 31.01.2019 r. Jarosław Pociask 2018-09-17 13:31:42
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez firmę usługową FHU Grabowiecki w okresie od 01.10.2018 r. - 31.01.2019 r. Jarosław Pociask 2018-09-17 13:31:26
Obwieszczenie PP.6733.9.2018.IB Jarosław Pociask 2018-09-17 10:31:58
Zarządzenie nr VII-501-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-09-17 08:26:32