herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Jarosław Pociask 2018-05-28 10:27:00
Oświadczenia majątkowe 2018 r. Jarosław Pociask 2018-05-28 10:26:32
Uchwała nr XLIV/489/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:58:25
Uchwała nr XLIV/488/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:58:03
Uchwała nr XLIV/487/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:57:38
Uchwała nr XLIV/486/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz. dz. nr 846/3/. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:57:16
Uchwała nr XLIV/485/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki stanowiącej własność gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów- dz. Nr 894/3. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:56:50
Uchwała nr XLIV/484/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki stanowiącej własność gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów- dz. Nr 854/99. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:56:18
Uchwała nr XLIV/483/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów - dz. Nr 603/15. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:55:51
Uchwała nr XLIV/482/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie - dz. Nr 302/79. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:55:20
Uchwała nr XLIV/482/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie - dz. Nr 302/79. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:55:06
Uchwała nr XLIV/481/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki grunt położonej w obrębie Międzywodzie - dz. Nr 111/2. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:54:44
Uchwała nr XLIV/480/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz.dz. nr 854/101/. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:54:15
Uchwała nr XLIV/479/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów - cz. dz. Nr 251 Jarosław Pociask 2018-05-28 09:53:08
Uchwała nr XLIV/478/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów -cz. dz. 611/9. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:52:00
Uchwała nr XLIV/477/2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2017 rok dla Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:51:28
Uchwała nr XLIV/476/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej, część wschodnia ulicy Osiedle Brzozowe. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:51:00
Uchwała nr XLIV/475/2018 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej - hali sportowo - widowiskowej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:50:30
Uchwała nr XLIV/475/2018 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej - hali sportowo - widowiskowej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:49:55
Uchwała nr XLIV/474/2018 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:49:31
Uchwała nr XLIV/473/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:49:08
Uchwała nr XLIV/472/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:48:40
Sesja XLIV Jarosław Pociask 2018-05-28 09:47:41
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 21:20:22
projektyXLV Jarosław Pociask 2018-05-25 14:09:48
Sesja XLV Jarosław Pociask 2018-05-25 14:08:44
Sesja XLV Jarosław Pociask 2018-05-25 14:08:27
Ogłoszenie - XLV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-05-25 14:07:26
Informacje ogólne - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w UM. Jarosław Pociask 2018-05-25 09:48:57
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:45
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:31
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:23
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:14
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:22:04
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:21:51
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:21:38
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 09:06:11
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 08:53:52
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 08:21:05
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-05-25 08:20:35