herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Maciej Stęplewski Jarosław Pociask 2018-10-03 12:20:09
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Jerzy Staszak Jarosław Pociask 2018-10-03 12:19:27
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Roman Skrzypczak Jarosław Pociask 2018-10-03 12:18:45
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Bożena Próchniak Jarosław Pociask 2018-10-03 12:18:05
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Zenon Nowak Jarosław Pociask 2018-10-03 12:17:31
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Izabela Nosek Jarosław Pociask 2018-10-03 12:17:02
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Stanisław Mączka Jarosław Pociask 2018-10-03 12:16:25
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Rafał Gutowski Jarosław Pociask 2018-10-03 12:15:42
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Wanda Gamrat Jarosław Pociask 2018-10-03 12:15:02
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Dorota Galec Jarosław Pociask 2018-10-03 12:14:30
Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji - Joanna Piwińska Jarosław Pociask 2018-10-03 12:13:49
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziwnowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dziwnowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Jarosław Pociask 2018-10-03 09:00:54
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziwnowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Dziwnów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Jarosław Pociask 2018-10-03 07:50:10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dziwnowie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dziwnowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Jarosław Pociask 2018-10-02 15:32:46
Uchwała Nr L/527/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:10:51
Uchwała nr L/526/2018 w sprawie przyjęcia środków z Powiatu Kamieńskiego. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:10:09
Uchwała nr L/525/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, w rejonie drogi wojewódzkiej i cieśniny Dziwna. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:09:36
Uchwała nr L/524/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren działek nr: 851/1, 851/2, 851/3 położonych przy ul. Turystycznej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:08:53
Uchwała nr L/523/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren działki nr 827/42 położonej przy ul. Wczasowej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:08:01
Uchwała nr L/522/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:07:19
Uchwała nr L/521/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:06:29
Uchwała nr L/520/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Łukęcin 2. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:05:43
Uchwała nr L/519/2018 w sprawie wyrażenia na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 901 pow. 4.998 m2/. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:05:11
Uchwała nr L/518/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / dz. Nr 843/26/. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:04:01
Uchwała nr L/517/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 321/3, 321/4/. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:03:03
Uchwała nr L/516/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 843/99/. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:01:27
Uchwała nr L/515/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 843/106/. Jarosław Pociask 2018-10-02 11:00:17
Uchwała nr L/514/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy / dz. Nr 901 pow.6815 m2/. Jarosław Pociask 2018-10-02 10:59:43
Uchwała nr L/513/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie / dz. Nr 207/2/. Jarosław Pociask 2018-10-02 10:57:32
Uchwała nr L/512/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek i Łukęcin-2. Jarosław Pociask 2018-10-02 10:56:58
Uchwała nr L/511/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. Jarosław Pociask 2018-10-02 10:56:12
Sesja L Jarosław Pociask 2018-10-02 10:54:33
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019." Jarosław Pociask 2018-10-01 11:14:04
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jarosław Pociask 2018-10-01 09:37:17
Obwieszczenie OSR.1431.52.2018.MA Jarosław Pociask 2018-10-01 09:36:59
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-09-28 15:29:31
Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dziwnowie - etap I Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-28 15:10:37
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-09-28 15:09:52
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Kierownika stacji ujęć wody. Jarosław Pociask 2018-09-28 12:22:06
INFORMACJA O WNIESIONEJ PETYCJI Jarosław Pociask 2018-09-26 14:27:28