herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Mączka Jarosław Pociask 2018-05-28 10:38:29
Oświadczenie majątkowe - Izabela Nosek Jarosław Pociask 2018-05-28 10:37:36
Oświadczenie majątkowe - Zenon Nowak Jarosław Pociask 2018-05-28 10:36:55
Oświadczenie majątkowe - Bożena Próchniak Jarosław Pociask 2018-05-28 10:36:12
Oświadczenie majątkowe - Roman Skrzypczak Jarosław Pociask 2018-05-28 10:35:23
Oświadczenie majątkowe - Jerzy Staszak Jarosław Pociask 2018-05-28 10:34:36
Oświadczenie majątkowe - Maciej Stęplewski Jarosław Pociask 2018-05-28 10:33:50
Oświadczenie majątkowe - Ewa Trzebińska-Brzezińska Jarosław Pociask 2018-05-28 10:32:56
Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Zwolan Jarosław Pociask 2018-05-28 10:32:14
Sokół Piotr Jarosław Pociask 2018-05-28 10:30:59
Piwińska Joanna Jarosław Pociask 2018-05-28 10:30:50
Galec Dorota Jarosław Pociask 2018-05-28 10:30:42
Gamrat Wanda Jarosław Pociask 2018-05-28 10:30:34
Gutowski Rafał Jarosław Pociask 2018-05-28 10:30:25
Mączka Stanisław Jarosław Pociask 2018-05-28 10:30:15
Nosek Izabela Jarosław Pociask 2018-05-28 10:30:07
Nowak Zenon Jarosław Pociask 2018-05-28 10:29:59
Próchniak Bożena Jarosław Pociask 2018-05-28 10:29:42
Skrzypczak Roman Jarosław Pociask 2018-05-28 10:28:55
Staszak Jerzy Jarosław Pociask 2018-05-28 10:28:45
Stęplewski Maciej Jarosław Pociask 2018-05-28 10:28:32
Trzebińska-Brzezińska Ewa Jarosław Pociask 2018-05-28 10:28:24
Zwolan Zbigniew Jarosław Pociask 2018-05-28 10:28:16
Radni VII Kadencji Jarosław Pociask 2018-05-28 10:27:57
Burmistrz Miasta Jarosław Pociask 2018-05-28 10:27:48
Zastępca Burmistrza Jarosław Pociask 2018-05-28 10:27:39
Sekretarz Gminy Jarosław Pociask 2018-05-28 10:27:29
Skarbnik Gminy Jarosław Pociask 2018-05-28 10:27:20
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Jarosław Pociask 2018-05-28 10:27:11
Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Jarosław Pociask 2018-05-28 10:27:00
Oświadczenia majątkowe 2018 r. Jarosław Pociask 2018-05-28 10:26:32
Uchwała nr XLIV/489/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:58:25
Uchwała nr XLIV/488/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:58:03
Uchwała nr XLIV/487/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:57:38
Uchwała nr XLIV/486/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /cz. dz. nr 846/3/. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:57:16
Uchwała nr XLIV/485/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki stanowiącej własność gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów- dz. Nr 894/3. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:56:50
Uchwała nr XLIV/484/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki stanowiącej własność gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów- dz. Nr 854/99. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:56:18
Uchwała nr XLIV/483/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów - dz. Nr 603/15. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:55:51
Uchwała nr XLIV/482/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie - dz. Nr 302/79. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:55:20
Uchwała nr XLIV/482/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie - dz. Nr 302/79. Jarosław Pociask 2018-05-28 09:55:06