herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski. Jarosław Pociask 2018-07-09 15:24:30
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-05 16:21:42
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-05 16:19:11
Wniosek o dodatek mieszkaniowy Jarosław Pociask 2018-07-05 11:06:01
Zarządzenie nr VII-470-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-07-04 08:01:04
Oświadczenie majątkowe - Piotr Sokół Jarosław Pociask 2018-07-03 08:47:35
Oświadczenie Majątkowe - Grzegorz Jóźwiak Jarosław Pociask 2018-07-03 08:45:34
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-02 16:24:31
Zarządzenie nr VII-443-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-06-29 14:02:45
Obwieszczenie PP.6733.5.2018.IB Jarosław Pociask 2018-06-29 10:53:40
Zarządzenie nr VII-469-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-06-28 09:58:13
Zarządzenie Nr VII.465.2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Promyk Słońca" w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-06-27 10:17:32
Sołectwa Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2018-06-27 09:42:04
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2017 rok. Jarosław Pociask 2018-06-26 09:59:38
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Łukasz Dzioch 2018-06-22 15:42:44
projektyXLVI Jarosław Pociask 2018-06-22 15:21:41
Sesja XLVI Jarosław Pociask 2018-06-22 15:20:50
Ogłoszenie - XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-06-22 14:40:35
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-06-22 13:37:46
Informacja dot. działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie procedur pomocowych skierowanych do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy. Magdalena Antkowiak 2018-06-21 13:16:59
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2018-06-20 15:12:17
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski. Jarosław Pociask 2018-06-20 11:37:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". Magdalena Antkowiak 2018-06-19 11:11:21
Dane Jarosław Pociask 2018-06-19 08:23:54
Dane Jarosław Pociask 2018-06-19 08:23:10
Zarządzenie nr VII-460-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-06-18 08:24:49
Sołectwa Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2018-06-15 07:37:24
Informacja nt taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-06-14 15:05:47
Decyzja SZ.RET.070.4.26.2018.MB.RN - Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-06-14 14:57:55
Decyzja SZ.RET.070.4.26.2018.MB.RN - Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-06-14 14:08:12
Decyzja SZ.RET.070.4.26.2018.MB.RN - Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-06-14 13:40:49
Zarządzenie nr VII-460-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-06-13 11:17:16
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie opracowania projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dziwnów na lata 2018-2032" Magdalena Antkowiak 2018-06-13 10:27:17
Obwieszczenie PP.6733.4.2018.IB Jarosław Pociask 2018-06-12 13:27:18
Uchwała Nr XLV/496/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:36:18
Uchwała Nr XLV/495/2018 w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:35:57
Uchwała Nr XLV/494/2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu ?Promyk Słońca? w Dziwnowie prowadzonym przez Gminę Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:35:36
Uchwała Nr XLV/493/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:35:12
Uchwała Nr XLV/492/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:34:48
Uchwała Nr XLV/491/2018 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:34:25