herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane Jarosław Pociask 2018-06-19 08:23:10
Zarządzenie nr VII-460-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-06-18 08:24:49
Sołectwa Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2018-06-15 07:37:24
Informacja nt taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-06-14 15:05:47
Decyzja SZ.RET.070.4.26.2018.MB.RN - Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-06-14 14:57:55
Decyzja SZ.RET.070.4.26.2018.MB.RN - Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-06-14 14:08:12
Decyzja SZ.RET.070.4.26.2018.MB.RN - Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jarosław Pociask 2018-06-14 13:40:49
Zarządzenie nr VII-460-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-06-13 11:17:16
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie opracowania projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dziwnów na lata 2018-2032" Magdalena Antkowiak 2018-06-13 10:27:17
Obwieszczenie PP.6733.4.2018.IB Jarosław Pociask 2018-06-12 13:27:18
Uchwała Nr XLV/496/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:36:18
Uchwała Nr XLV/495/2018 w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:35:57
Uchwała Nr XLV/494/2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu ?Promyk Słońca? w Dziwnowie prowadzonym przez Gminę Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:35:36
Uchwała Nr XLV/493/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:35:12
Uchwała Nr XLV/492/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:34:48
Uchwała Nr XLV/491/2018 w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:34:25
Uchwała Nr XLV/490/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2017 r. Jarosław Pociask 2018-06-11 11:34:01
Sesja XLV Jarosław Pociask 2018-06-11 11:33:13
Oświadczenie Majątkowe - Bożena Folga Jarosław Pociask 2018-06-11 11:19:49
Oświadczenie Majątkowe - Grażyna Madońska Jarosław Pociask 2018-06-11 11:17:53
Oświadczenie Majątkowe - Iwona Szulc Jarosław Pociask 2018-06-11 11:17:08
Oświadczenie Majątkowe - Łukasz Dzioch Jarosław Pociask 2018-06-11 11:15:11
Oświadczenie Majątkowe - Monika Bielecka-Suda Jarosław Pociask 2018-06-11 11:14:28
Oświadczenie Majątkowe - Agata Tarasiuk Jarosław Pociask 2018-06-11 11:13:43
Oświadczenie Majątkowe - Renata Klimowicz Jarosław Pociask 2018-06-11 11:12:31
Oświadczenie Majątkowe - Monika Hołdyńska Jarosław Pociask 2018-06-11 11:12:00
Oświadczenie Majątkowe - Jacek Klimecki Jarosław Pociask 2018-06-11 11:11:21
Oświadczenie Majątkowe - Sebastian Mamzer Jarosław Pociask 2018-06-11 11:11:02
Oświadczenie Majątkowe - Jacek Klimecki Jarosław Pociask 2018-06-11 11:10:27
Oświadczenie Majątkowe - Maciej Atras Jarosław Pociask 2018-06-11 11:09:53
Oświadczenie Majątkowe - Alina Cygal-Sobhi Jarosław Pociask 2018-06-11 11:08:57
Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Dziwnów Jarosław Pociask 2018-06-11 11:07:25
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Pociask 2018-06-11 11:07:15
Dyrektor Gimnazjum Publicznego - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-11 11:07:05
Dyrektor Przedszkola Publicznego Jarosław Pociask 2018-06-11 11:07:00
Dyrektor Szkoły Podstawowej Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:49
Dyrektor Gimnazjum Publicznego - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:41
Dyrektor ZWiK Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:32
Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:24
Dyrektor MOSiK Jarosław Pociask 2018-06-11 11:06:15