herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie - XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-08-01 07:24:08
Zarządzenie nr VII/482/2018 Burmistrza Dziwnowa w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-31 15:38:31
Zarządzenie nr VII/482/2018 Burmistrza Dziwnowa w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-31 15:38:25
Zarządzenie Burmistrza Dziwnowa nr VII/482/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony i rozpalania ognisk. Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-31 15:14:43
Obwieszczenie PP.6733.5.2018.IB Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-31 12:31:31
Dane Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-31 11:46:34
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-31 11:43:34
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-31 11:42:36
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski. Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-31 11:17:36
Informacja OSR.6220.2.2018.MA dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie promenady zachodniej w Dziwnowie wraz z dwoma dojściami do promenady i dojazdem technicznym, elementami małej architektury, dwoma toaletami ogólnodostępnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, tarasami widokowymi, zejściami na plażę oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 611/9, 876, 83/7, 162, Obr. 0002. Dziwnów w Dziwnowie. Magdalena Antkowiak 2018-07-27 12:06:32
Informacja OSR.6220.2.2018.MA dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie promenady zachodniej w Dziwnowie wraz z dwoma dojściami do promenady i dojazdem technicznym, elementami małej architektury, dwoma toaletami ogólnodostępnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, tarasami widokowymi, zejściami na plażę oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 611/9, 876, 83/7, 162, Obr. 0002. Dziwnów w Dziwnowie. - dokument usunięty Magdalena Antkowiak 2018-07-27 12:06:13
Informacja OSR.6220.2.2018.MA dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie promenady zachodniej w Dziwnowie wraz z dwoma dojściami do promenady i dojazdem technicznym, elementami małej architektury, dwoma toaletami ogólnodostępnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, tarasami widokowymi, zejściami na plażę oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 611/9, 876, 83/7, 162, Obr. 0002. Dziwnów w Dziwnowie. - dokument usunięty Magdalena Antkowiak 2018-07-27 12:06:11
Informacja OSR.6220.2.2018.MA dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie promenady zachodniej w Dziwnowie wraz z dwoma dojściami do promenady i dojazdem technicznym, elementami małej architektury, dwoma toaletami ogólnodostępnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, tarasami widokowymi, zejściami na plażę oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 611/9, 876, 83/7, 162, Obr. 0002. Dziwnów w Dziwnowie. - dokument usunięty Magdalena Antkowiak 2018-07-27 12:05:17
Zarząd Portu Morskiego Dziwnów Jarosław Pociask 2018-07-26 10:05:30
Zarząd Portu Morskiego Dziwnów Jarosław Pociask 2018-07-26 10:04:40
Uchwała Nr XLVII/501/2018 w sprawie upoważnienie Burmistrza Dziwnowa do udzielenia pożyczek z budżetu gminy. Jarosław Pociask 2018-07-26 09:55:27
Sesja XLVII Jarosław Pociask 2018-07-26 09:53:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.07.2018 r., znak: WONS-OŚ.442.8.2018.AT Magdalena Antkowiak 2018-07-25 13:34:32
ORS.6220.1.2018.MA Informacja dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z linią średniego napięcia i niskiego napięcia celem podłączenia działek 6/6 i 6/7 obręb 1 Łukęcin Magdalena Antkowiak 2018-07-24 11:27:28
ORS.6220.1.2018.MA Informacja dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z linią średniego napięcia i niskiego napięcia celem podłączenia działek 6/6 i 6/7 obręb 1 Łukęcin Magdalena Antkowiak 2018-07-24 11:25:51
Zarządzenie nr VII-477-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-07-23 07:44:02
Ogłoszenie - XLVII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-07-20 07:52:44
Informacja o zamiarze zawarcia umowy Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-19 12:58:09
Informacja o zamiarze zawarcia umowy Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-19 12:57:54
Do Organizacji Pozarządowych, Podmiotów prowadzących działalność Pożytku Publicznego, Stowarzyszeń. Jarosław Pociask 2018-07-19 09:49:17
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-07-19 08:38:49
Zarządzenie nr VII-475-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-07-18 07:48:28
Przewozy dzieci szkolnych 2018/2019. Jarosław Pociask 2018-07-17 13:42:04
Uchwała Nr XLVI/500/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-07-17 13:31:03
Uchwała Nr XLVI/499/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032. Jarosław Pociask 2018-07-17 13:30:41
Uchwała Nr XLVI/498/2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Nasz Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-07-17 13:30:14
Uchwała Nr XLVI/497/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2829). Jarosław Pociask 2018-07-17 13:29:45
Sesja XLVI Jarosław Pociask 2018-07-17 13:28:52
Obwieszczenie PP.6733.6.2018.MA Jarosław Pociask 2018-07-17 09:27:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie pozwolenia na budowę i eksploatację dwóch transgranicznych równoległych gazociągów do transportu gazu ziemnego o stałej średnicy wewnętrznej, wynoszącej 1153 mm dla każdego gazociągu w obszarze niemieckiego szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim. Magdalena Antkowiak 2018-07-17 08:00:31
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-07-16 11:14:04
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej 10A. Jarosław Pociask 2018-07-16 11:11:25
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Łukęcin 1. Jarosław Pociask 2018-07-16 11:10:10
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Wrzosowo. Jarosław Pociask 2018-07-16 11:09:43
Obwieszczenie PP.6733.4.2018.IB Jarosław Pociask 2018-07-13 13:50:11