herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr VII-475-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-07-18 07:48:28
Przewozy dzieci szkolnych 2018/2019. Jarosław Pociask 2018-07-17 13:42:04
Uchwała Nr XLVI/500/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-07-17 13:31:03
Uchwała Nr XLVI/499/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032. Jarosław Pociask 2018-07-17 13:30:41
Uchwała Nr XLVI/498/2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Nasz Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-07-17 13:30:14
Uchwała Nr XLVI/497/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2829). Jarosław Pociask 2018-07-17 13:29:45
Sesja XLVI Jarosław Pociask 2018-07-17 13:28:52
Obwieszczenie PP.6733.6.2018.MA Jarosław Pociask 2018-07-17 09:27:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie pozwolenia na budowę i eksploatację dwóch transgranicznych równoległych gazociągów do transportu gazu ziemnego o stałej średnicy wewnętrznej, wynoszącej 1153 mm dla każdego gazociągu w obszarze niemieckiego szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim. Magdalena Antkowiak 2018-07-17 08:00:31
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-07-16 11:14:04
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej 10A. Jarosław Pociask 2018-07-16 11:11:25
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Łukęcin 1. Jarosław Pociask 2018-07-16 11:10:10
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Wrzosowo. Jarosław Pociask 2018-07-16 11:09:43
Obwieszczenie PP.6733.4.2018.IB Jarosław Pociask 2018-07-13 13:50:11
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2018-07-13 12:36:56
Obwieszczenie PP.6733.3.2018.MA Jarosław Pociask 2018-07-13 12:27:45
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski. Jarosław Pociask 2018-07-09 15:24:30
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-05 16:21:42
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-05 16:19:11
Wniosek o dodatek mieszkaniowy Jarosław Pociask 2018-07-05 11:06:01
Zarządzenie nr VII-470-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-07-04 08:01:04
Oświadczenie majątkowe - Piotr Sokół Jarosław Pociask 2018-07-03 08:47:35
Oświadczenie Majątkowe - Grzegorz Jóźwiak Jarosław Pociask 2018-07-03 08:45:34
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-07-02 16:24:31
Zarządzenie nr VII-443-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jarosław Pociask 2018-06-29 14:02:45
Obwieszczenie PP.6733.5.2018.IB Jarosław Pociask 2018-06-29 10:53:40
Zarządzenie nr VII-469-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-06-28 09:58:13
Zarządzenie Nr VII.465.2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Promyk Słońca" w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-06-27 10:17:32
Sołectwa Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2018-06-27 09:42:04
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2017 rok. Jarosław Pociask 2018-06-26 09:59:38
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Łukasz Dzioch 2018-06-22 15:42:44
projektyXLVI Jarosław Pociask 2018-06-22 15:21:41
Sesja XLVI Jarosław Pociask 2018-06-22 15:20:50
Ogłoszenie - XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-06-22 14:40:35
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Klaudia Zaręba 2018-06-22 13:37:46
Informacja dot. działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie procedur pomocowych skierowanych do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy. Magdalena Antkowiak 2018-06-21 13:16:59
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów do pracy w charakterze strażnika miejskiego. Jarosław Pociask 2018-06-20 15:12:17
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski. Jarosław Pociask 2018-06-20 11:37:21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". Magdalena Antkowiak 2018-06-19 11:11:21
Dane Jarosław Pociask 2018-06-19 08:23:54