Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie Wioleta Mazurek 2022-03-07 08:13:35
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnówek Wioleta Mazurek 2022-03-07 08:12:31
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnówek Wioleta Mazurek 2022-03-07 08:11:30
Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2022-03-04 13:58:53
Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2022-03-04 13:58:50
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZUZ.4.4210.309.2021.AW z dnia 02.03.2022 r. Magdalena Antkowiak 2022-03-04 10:36:19
Uchwała XLII/438/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 26.01.2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 598 z dnia 07.02.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:52:49
Uchwała XLI/427/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22.12.2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 268 z dnia 17.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:52:06
Uchwała XLI/425/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22.12.2021r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2022. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 270 z dnia 17.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:51:34
Uchwała XLI/425/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22.12.2021r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2022. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 270 z dnia 17.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:51:14
Uchwała XLI/425/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22.12.2021r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2022. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 270 z dnia 17.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:50:46
Uchwała XL/421/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5808 z dnia 21.12.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:49:37
Uchwała XL/420/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5620 z dnia 15.12.2021 r. Stwierdzenie nieważności części uchwały - Uchwała Nr II.13.S.2022 RIO w Szczecinie z dnia 12.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:49:04
Uchwała XL/406/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5646 z dnia 15.12.2021 r. Stwierdzenie nieważności części uchwały - Uchwała Nr II.14.S.2022 RIO w Szczecinie z dnia 12.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:48:27
Uchwała XL/405/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5645 z dnia 15.12.2021 r. Stwierdzenie nieważności części uchwały - Uchwała Nr II.15.S.2022 RIO w Szczecinie z dnia 12.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:47:46
Uchwała XL/404/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5834 z dnia 22.12.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:47:05
Uchwała XL/403/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5644 z dnia 15.12.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:46:29
Uchwała XL/402/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/169/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5833 z dnia 22.12.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:45:55
Uchwała XL/401/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5643 z dnia 15.12.2021 r. Stwierdzenie nieważności części uchwały - Uchwała Nr II.16.S.2022 RIO w Szczecinie z dnia 12.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:44:59
Uchwała XL/401/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5643 z dnia 15.12.2021 r. Stwierdzenie nieważności części uchwały - Uchwała Nr II.16.S.2022 RIO w Szczecinie z dnia 12.01.2022 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:44:43
Uchwała XL/398/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03.12.2021r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022". Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 5642 z dnia 15.12.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:42:36
Uchwała Nr XXXIX/397/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.10.2021r. w sprawie nadania nazwy mostowi w mieście Dziwnów. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 4961 z dnia 23.11.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:41:42
Uchwała Nr XXXIX/395/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.10.2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 4831 z dnia 12.11.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:41:05
Uchwała Nr XXXIX/394/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.10.2021r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 4829 z dnia 12.11.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:39:51
Uchwała Nr XXXIX/393/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.10.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 4827 z dnia 12.11.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:39:09
Uchwała Nr XXXVII/386/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16.09.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Dziwnów na rok szkolny 2021/2022 Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 4208 z dnia 08.10.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:38:29
Uchwała Nr XXXVII/384/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16.09.2021 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz.3946 z dnia 24.09.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:37:54
Uchwała Nr XXXVI/369/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.08.2021 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 3776 z dnia 06.09.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:36:44
Uchwała Nr XXXV/367/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23.07.2021 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 3459 z dnia 29.07.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:35:58
Uchwała Nr XXXIV/365/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16.07.2021 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 3354 z dnia 22.07.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:35:06
Uchwała Nr XXXIII/364/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.06.2021 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 3079 z dnia 06.07.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:34:13
Uchwała Nr XXXIII/363/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów. Ogłoszono w Dz.Urz. Woj. Zach. poz. 3224 z dnia 16.07.2021 r. Jarosław Pociask 2022-03-02 13:33:17
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach znak: SZ.ZUZ.1.4210.241.4.2021.EI z dnia 22 lutego 2022 r. Magdalena Antkowiak 2022-03-01 13:58:27
Zarządzenie Nr VIII/426/2022 Burmistrza Dziwnowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dominika Muraszow 2022-02-28 12:33:52
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr 20/2022, znak sprawy: WZP.6730.59.2021.ak-s Anna Korwin-Szymanowska 2022-02-28 11:10:56
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr 20/2022, znak sprawy: WZP.6730.59.2021.ak-s Anna Korwin-Szymanowska 2022-02-28 11:10:54
OGŁOSZENIE - XLIII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2022-02-28 10:50:52
zarządzenie nr VIII-425-2022 Burmistrza Dziwnowa z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Wioleta Mazurek 2022-02-28 07:56:37
zarządzenie nr VIII-425-2022 Burmistrza Dziwnowa z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Wioleta Mazurek 2022-02-28 07:53:13
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Anna Korwin-Szymanowska 2022-02-25 13:38:56