Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie PP.6733.20.2019.IB Jarosław Pociask 2019-12-09 12:11:19
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jarosław Pociask 2019-12-09 12:09:10
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do instalacji komunalnej Klaudia Zaręba 2019-12-09 09:36:53
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do instalacji komunalnej Klaudia Zaręba 2019-12-09 09:36:03
Ogłoszenia - XV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie Jarosław Pociask 2019-12-07 13:22:42
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług audytora wewnętrznego w 2020 r. Jarosław Pociask 2019-12-06 08:09:08
Obwieszczenie PP.6733.18.2019.IB Mariusz Agaciak 2019-12-03 15:23:43
Uchwała Nr XII/122/19 w sprawie zmiany Uchwały nr LII/318/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5126 z dnia 16.10.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-12-03 14:02:49
Uchwała Nr XII/121/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4739 z dnia 23.09.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-12-03 14:02:04
Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4738 z dnia 23.09.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-12-03 14:01:00
Obwieszczenie - PP.6733.19.2019.MA Mariusz Agaciak 2019-12-02 15:24:49
Obwieszczenie - PP.6733.24.2019.IB Mariusz Agaciak 2019-11-29 13:22:28
Dane Jarosław Pociask 2019-11-29 10:31:23
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2019-11-29 09:50:09
Zarządzenie nr VIII-146-2019 Burmistrza Dziwnowa z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2019-11-28 11:06:58
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 27 listopada 2019 r. znak: OSR.6220.5.2019.MA Magdalena Antkowiak 2019-11-27 13:11:30
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 27 listopada 2019 r. znak: OSR.6220.4.2019.MA Magdalena Antkowiak 2019-11-27 13:11:06
Obwieszczenie - PP.6733.17.2019.MA Mariusz Agaciak 2019-11-26 14:25:28
Obwieszczenie - PP.6733.16.2019.MA Mariusz Agaciak 2019-11-26 14:24:58
zarządzenie nr VIII-145-2019 Burmistrza Dziwnowa z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Wioleta Mazurek 2019-11-25 08:11:22
Ogłoszenie - XIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie Jarosław Pociask 2019-11-22 13:22:31
Dane Jarosław Pociask 2019-11-22 13:10:59
Obwieszczenie AP-1.7820.194-6.2019.PM Jarosław Pociask 2019-11-22 11:03:31
Obwieszczenie PP.6733.22.2019.IB Jarosław Pociask 2019-11-22 10:11:42
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2019-11-21 14:08:48
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2019-11-21 14:07:47
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2019-11-21 14:01:45
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2019-11-21 13:56:58
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów Klaudia Zaręba 2019-11-21 13:50:48
Obwieszczenie - PP.6733.23.2019.MA Mariusz Agaciak 2019-11-20 15:22:59
Obwieszczenie PP.6733.13.2019.IB Jarosław Pociask 2019-11-19 12:06:13
Informacja Burmistrza Dziwnowa znak OSR.6220.3.2019.MA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wniosku DZIWNÓW Park Sp. z o. o. o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, kompleksu mieszkalno-usługowego oraz kompleksu mieszkalno-handlowo-usługowego wraz z infrastruktura towarzyszącą - techniczną i turystyczną w Dziwnowie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Magdalena Antkowiak 2019-11-19 09:47:48
Zarządzenie nr VIII-141-2019 Burmistrza Dziwnowa z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2019-11-19 09:06:28
Budowa Domu Kultury w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2019-11-18 12:30:50
Projekt Budżetu na rok 2020. Jarosław Pociask 2019-11-18 12:00:26
Budżet 2020 Jarosław Pociask 2019-11-18 11:59:03
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie-ul. Wczasowa i Spokojna. Wioleta Mazurek 2019-11-18 11:30:10
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie-ul. Wczasowa Wioleta Mazurek 2019-11-18 11:27:37
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie- ul. Wczasowa. - dokument usunięty Wioleta Mazurek 2019-11-18 11:23:56
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie- ul. Wczasowa. - dokument usunięty Wioleta Mazurek 2019-11-18 11:22:47