herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Burmistrza Dziwnowa z dnia 24 sierpnia 2018 roku: Wykaz miejsc na obszarze Gminy Dziwnów, na których są zlokalizowane słupy ogłoszeniowe oraz tereny, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcza. Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-24 14:01:55
Zarządzenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019." Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-24 09:02:18
Zarządzenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019." Jarosław Pociask 2018-08-23 13:20:54
Obwieszczenie PP.6733.7.2018.MA Jarosław Pociask 2018-08-21 09:47:55
Obwieszczenie PP.6733.6.2018.MA Jarosław Pociask 2018-08-21 09:47:36
Projekty XLIX Jarosław Pociask 2018-08-21 07:55:06
Sesja XLIX Jarosław Pociask 2018-08-21 07:53:51
Ogłoszenie - XLIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-08-21 07:53:21
Dane Jarosław Pociask 2018-08-20 08:14:14
Uchwała Nr XLVIII/508/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-08-17 11:14:40
Uchwała Nr XLVIII/507/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-08-17 11:14:16
Uchwała Nr XLVIII/506/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-08-17 11:13:45
Uchwała Nr XLVIII/502/2018 w sprawie "Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków". Jarosław Pociask 2018-08-17 11:13:28
Uchwała Nr XLVIII/505/2018 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk na obszarze gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-08-17 11:13:13
Uchwała Nr XLVIII/504/2018 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dziwnów na lata 2018-2032" Jarosław Pociask 2018-08-17 11:12:38
Uchwała Nr XLVIII/503/2018 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Jarosław Pociask 2018-08-17 11:12:03
Uchwała Nr XLVIII/502/2018 w sprawie "Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków". Jarosław Pociask 2018-08-17 11:11:37
Sesja XLVIII Jarosław Pociask 2018-08-17 11:09:35
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-14 13:52:03
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-14 13:51:39
Zmiana w odbiorze odpadów w związku ze świętem 15 sierpnia 2018r. Joanna Ciszczyk 2018-08-14 13:43:58
Dane Jarosław Pociask 2018-08-10 11:27:06
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-09 14:39:31
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-09 14:39:28
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-09 14:35:23
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-09 13:46:39
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-09 13:46:09
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów, obejmujących opróżnianie, obsługę oraz konserwację koszy ulicznych i plażowych. Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-09 13:46:05
Zarządzenie nr VII-484-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-08-07 10:41:34
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". Magdalena Antkowiak 2018-08-07 08:53:18
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 1 sierpnia 2018 r. o syg. SZ.ZUZ.1.421.173.2018.FKT Magdalena Antkowiak 2018-08-07 08:49:46
Przewozy dzieci szkolnych 2018/2019. Jarosław Pociask 2018-08-06 11:25:41
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-06 10:43:38
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-06 09:47:48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". Magdalena Antkowiak 2018-08-06 07:27:37
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-03 14:09:38
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-03 14:09:19
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-03 14:06:07
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-03 14:05:59
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-08-03 14:05:52