Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2868 z dnia 21.05.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 13:48:24
Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3222 z dnia 10.06.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 13:45:55
Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3222 z dnia 10.06.2019 r.). - dokument usunięty Jarosław Pociask 2019-08-01 13:45:26
Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3222 z dnia 10.06.2019 r.). - dokument usunięty Jarosław Pociask 2019-08-01 13:45:22
Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2867 z dnia 21.05.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 13:44:55
Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w rejonie ul. Nad Zalewem w obrębie Dziwnówek( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1926 z dnia 09.04.2019 r.). - dokument usunięty Jarosław Pociask 2019-08-01 13:44:13
Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3221 z dnia 10.06.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 13:42:33
Uchwała Nr IX/70/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1926 z dnia 09.04.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 13:41:57
Uchwała Nr VIII/67/ 19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3063 z dnia 04.06.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 13:41:20
Uchwała Nr VIII/67/ 19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3063 z dnia 04.06.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 13:40:48
Uchwała Nr VII/66/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 z dnia 27 marca 2019 r. . . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2015 z dnia 15.04.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:53:49
Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1926 z dnia 09.04.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:53:37
Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1924 z dnia 09.04.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:53:20
Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Dziwnów z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1922 z dnia 09.04.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:53:04
Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustanowienia insygniów organów gminy Dziwnów: Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie oraz Burmistrza Dziwnowa z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1919 z dnia 09.04.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:52:51
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium z dnia 23 stycznia2019 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1079 z dnia 20.02.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:52:35
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie w sprawie określenia jednolitych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium z dnia 23 stycznia2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1078 z dnia 20.02.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:52:21
Uchwała Nr IV/37/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2019. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.263 z dnia 07.01.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:52:06
Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2019 ? 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.618 z dnia 22.01.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:51:52
Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ulicy Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.623 z dnia 22.01.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:51:36
Uchwała Nr IV/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.622 z dnia 22.01.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:51:19
Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.621 z dnia 22.01.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:51:04
Uchwała Nr IV/22/18 w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w przedszkolu" na lata 2019 - 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.620 z dnia22.01.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:50:38
Uchwała Nr IV/21/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023" z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.619 z dnia22.01.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:50:21
Uchwała Nr III/20/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. z dnia 3 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5806 z dnia 13.12.2018 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:49:45
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/377/2002 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów z dnia 3 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.295 z dnia 09.01.2019 r.). Jarosław Pociask 2019-08-01 12:48:57
Kadencja VIII Jarosław Pociask 2019-08-01 12:47:54
Obwieszczenie PP.6733.9.2019.IB Jarosław Pociask 2019-07-30 14:58:43
Dane Jarosław Pociask 2019-07-24 07:32:40
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę mienia komunalnego niezabudowanego położonego w Dziwnowie z przeznaczeniem na garaż. Jarosław Pociask 2019-07-22 11:47:30
Petycja Jarosław Pociask 2019-07-18 13:22:02
Odpowiedź SEK.152.3.2019.is Jarosław Pociask 2019-07-18 13:11:20
Informacja o wniesionej petycji Jarosław Pociask 2019-07-18 13:07:08
Petycja Jarosław Pociask 2019-07-18 13:06:01
Przepompownia ścieków przy ul. Kościelnej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2019-07-18 13:05:02
Odpowiedź SEK.152.2.2019.is Jarosław Pociask 2019-07-18 13:04:39
Informacja o wniesionej petycji Jarosław Pociask 2019-07-18 13:03:40
Petycja Jarosław Pociask 2019-07-18 13:03:00
Zebranie ofert rynkowych w obszarze korzystania z usług telefonii komórkowej w Urzędzie Miejskiem w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2019-07-18 13:01:28
Zebranie ofert rynkowych w obszarze korzystania z usług telefonii komórkowej w Urzędzie Miejskiem w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2019-07-18 13:01:15