herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie PP.6733.12.2018.IB Jarosław Pociask 2018-11-16 12:45:28
Sesja I Jarosław Pociask 2018-11-16 11:49:04
Sesja I Jarosław Pociask 2018-11-16 11:48:13
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:28:43
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:28:36
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:28:27
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:28:20
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:25:32
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:25:25
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:25:19
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:24:53
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:24:46
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:24:40
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:24:33
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:24:23
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-15 16:24:15
Uchwała nr LII/537/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-11-14 14:26:53
Uchwała nr LII/536/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Jarosław Pociask 2018-11-14 14:24:55
Uchwała nr LII/535/2018 w sprawie Satutu Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-11-14 14:22:26
Sesja LII Jarosław Pociask 2018-11-14 14:19:42
Projekty sesja LII Jarosław Pociask 2018-11-14 07:41:41
Sesja LII Jarosław Pociask 2018-11-14 07:41:15
Obwieszczenie PP.6733.11.2018.IB Jarosław Pociask 2018-11-13 14:49:17
Przebudowa ul. Tęsknoty w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-09 12:27:31
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza. Jarosław Pociask 2018-11-09 10:58:20
Ogłoszenie - LII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-11-09 10:52:23
Zarządzenie nr VII-516-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Jarosław Pociask 2018-11-08 09:10:12
Dane Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-06 08:25:15
Obwieszenie Burmistrza Dziwnowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w rejonie drogi wojewódzkiej i cieśniny Dziwna, dotyczącej terenów elementarnych o symbolach 2 M i 2 KD, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-05 15:15:21
Obwieszenie Burmistrza Dziwnowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren działek nr 851/1, 851/2, 851/3 położonych przy ul. Turystycznej w obrębie Międzywodzie Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-05 15:12:10
Obwieszenie Burmistrza Dziwnowa o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren działki nr 827/42 położonej przy ul. Wczasowej w obrębie Międzywodzie Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-05 15:10:07
Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dziwnowie - etap I Anna Korwin-Szymanowska 2018-11-05 10:43:14
Obwieszczenie PP.6733.8.2018.IB Jarosław Pociask 2018-10-31 08:15:57
Oświadczenie Majątkowe złożone na koniec kadencji - Grzegorz Jóźwiak Jarosław Pociask 2018-10-30 13:29:45
Korekta Oświadczenia Majątkowego - Sebastian Mamzer Jarosław Pociask 2018-10-30 09:01:24
Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dziwnowie - etap I Anna Korwin-Szymanowska 2018-10-26 08:44:02
Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dziwnowie - etap I Anna Korwin-Szymanowska 2018-10-26 08:43:45
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-10-25 15:39:40
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-10-25 15:39:12
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-10-25 15:23:47