herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie - VII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2019-03-18 07:34:43
Korekta oświadczenia majątkowego - Ewa Borczyk Jarosław Pociask 2019-03-13 15:02:55
Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - składanie ofert na dzierżawę szaletów. Jarosław Pociask 2019-03-12 08:48:42
Obwieszczenie PP.6733.4.2019.IB Anna Korwin-Szymanowska 2019-03-11 11:28:45
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-03-05 15:20:19
Ogłoszenie G.6344.2.2019.EG - Możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk. Jarosław Pociask 2019-03-05 15:12:52
Obwieszczenie PP.6733.3.2019.MA Jarosław Pociask 2019-03-04 09:47:38
Obwieszczenie PP.6733.2.2019.MA Jarosław Pociask 2019-03-04 09:47:06
Informacje przygotowane i udostępnione przez Ministerstwo Środowiska Joanna Ciszczyk 2019-03-01 11:23:55
Osiągnięte przez gminę poziomy Joanna Ciszczyk 2019-03-01 11:00:13
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych Joanna Ciszczyk 2019-03-01 10:58:14
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w latach 2013 - 2020 Joanna Ciszczyk 2019-03-01 10:55:46
"Zagospodarowanie terenu zielonego w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej." Anna Korwin-Szymanowska 2019-02-27 14:31:19
Kadencja 2019 - 2024 Jarosław Pociask 2019-02-27 11:56:46
Kadencja 2019 - 2024 Jarosław Pociask 2019-02-27 11:56:38
Kadencja 2019 - 2024 Jarosław Pociask 2019-02-27 11:56:28
Kadencja 2019 - 2024 Jarosław Pociask 2019-02-27 11:56:19
Kadencja 2019 - 2024 Jarosław Pociask 2019-02-27 11:56:11
Kadencja 2019 - 2024 Jarosław Pociask 2019-02-27 11:56:03
Sołectwo Dziwnów Górny Jarosław Pociask 2019-02-27 11:55:33
Sołectwo Dziwnów Dolny Jarosław Pociask 2019-02-27 11:55:13
Sołectwo Dziwna Jarosław Pociask 2019-02-27 11:55:02
Sołectwo Dziwnówek Jarosław Pociask 2019-02-27 11:54:53
Sołectwo Międzywodzie Jarosław Pociask 2019-02-27 11:54:45
Sołectwo Łukęcin Jarosław Pociask 2019-02-27 11:54:36
Korekta oświadczenia majątkowego - Ewa Borczyk Jarosław Pociask 2019-02-27 07:38:41
Uchwała Nr 4-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnów Górny Gminy Dziwnów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z operacjami finansowymi Sołectwa Dziwnów Górny. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:56:19
Uchwała Nr 3-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnów Górny Gminy Dziwnów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru składu Rady Sołeckiej Sołectwa Dziwnów Górny. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:55:44
Uchwała Nr 2-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnów Górny Gminy Dziwnów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ilości członków Rady Sołeckiej. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:55:04
Uchwała Nr 1-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnów Górny Gminy Dziwnów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Sołtysa. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:54:38
Uchwała Nr 4-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnów Dolny Gminy Dziwnów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z operacjami finansowymi Sołectwa Dziwnów Dolny. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:53:57
Uchwała Nr 3-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnów Dolny Gminy Dziwnów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyboru składu Rady Sołeckiej Sołectwa Dziwnów Dolny. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:53:20
Uchwała Nr 2-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnów Dolny Gminy Dziwnów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ilości członków Rady Sołeckiej. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:52:47
Uchwała Nr 1-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnów Dolny Gminy Dziwnów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Sołtysa. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:52:24
Uchwała Nr 4-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwna Gminy Dziwnów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z operacjami finansowymi Sołectwa Dziwna. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:51:43
Uchwała Nr 3-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwna Gminy Dziwnów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru składu Rady Sołeckiej Sołectwa Dziwna. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:51:06
Uchwała Nr 2-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwna Gminy Dziwnów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ilości członków Rady Sołeckiej. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:50:36
Uchwała Nr 1-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwna Gminy Dziwnów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Sołtysa. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:49:55
Uchwała Nr 4-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnówek Gminy Dziwnów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z operacjami finansowymi Sołectwa Dziwnówek. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:48:40
Uchwała Nr 3-19 Zebrania Sołeckiego Sołectwa Dziwnówek Gminy Dziwnów z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wyboru składu Rady Sołeckiej Sołectwa Dziwnówek. Jarosław Pociask 2019-02-26 09:48:02