herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr VIII-30-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. Jarosław Pociask 2019-01-16 12:06:38
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-15 08:48:20
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 16:21:47
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:46:08
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:46:00
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:45:51
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:45:29
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:45:20
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:44:48
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:44:38
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:44:01
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:43:52
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:43:03
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:42:53
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:42:45
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:42:39
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:42:29
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-14 15:42:21
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Jarosław Pociask 2019-01-14 08:35:28
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Jarosław Pociask 2019-01-14 08:33:14
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Jarosław Pociask 2019-01-14 08:32:19
Miejska Biblioteka Publiczna Jarosław Pociask 2019-01-14 08:30:01
Miejska Biblioteka Publiczna Jarosław Pociask 2019-01-14 08:25:24
Miejska Biblioteka Publiczna Jarosław Pociask 2019-01-14 08:24:35
Miejska Biblioteka Publiczna Jarosław Pociask 2019-01-14 08:24:03
Miejska Biblioteka Publiczna Jarosław Pociask 2019-01-14 08:23:37
Miejska Biblioteka Publiczna Jarosław Pociask 2019-01-14 08:19:50
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Dziwnów w 2019 roku Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-11 13:51:14
Uchwala Nr XVI-28-2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dziwnów na 2019 rok. Jarosław Pociask 2019-01-11 12:57:54
Uchwala Nr XVI-27-2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2019-01-11 12:55:51
Uchwała Nr IV/36/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032 Jarosław Pociask 2019-01-11 12:55:16
Uchwała Nr IV/37/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2019 Jarosław Pociask 2019-01-11 12:55:05
Uchwała Nr IV/36/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2019-2032 Jarosław Pociask 2019-01-11 12:54:16
Uchwala Nr XVI-27-2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dziwnów. - dokument usunięty Jarosław Pociask 2019-01-11 12:52:38
Uchwala Nr XVI-27-2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dziwnów. - dokument usunięty Jarosław Pociask 2019-01-11 12:52:20
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-10 08:45:03
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-10 08:44:58
Zespół Obsługi Oświaty i Kultury Jarosław Pociask 2019-01-09 08:13:38
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej. Anna Korwin-Szymanowska 2019-01-07 14:38:24
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na koniec kadencji - Stanisław Mączka Jarosław Pociask 2018-12-31 07:40:15