herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
"Zagospodarowanie terenu zielonego w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej." 2019-01-30 16:02 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. 2019-01-14 15:42 Zakończone
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów 2018-11-15 16:24 Zakończone
Przebudowa ul. Tęsknoty w Dziwnowie 2018-10-24 16:01 Zakończone
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie 2018-09-20 15:26 Zakończone
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie 2018-09-13 10:22 Zakończone
Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dziwnowie - etap I 2018-09-12 14:11 Zakończone
Przebudowa ul. Morskiej w Łukęcinie 2018-09-04 15:12 Zakończone
Wymiana oświetlenia miejskiego w Dziwnowie 2018-08-03 14:04 Zakończone
Przewozy dzieci szkolnych 2018/2019. 2018-07-17 13:42 Zakończone
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. 2018-05-25 08:20 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plaży strzeżonej w Dziwnowie. 2018-03-20 12:38 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. 2018-03-02 09:49 Zakończone
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." 2018-01-15 14:43 Zakończone
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu 2018-01-09 10:21 Zakończone
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." 2017-12-18 15:38 Zakończone
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. 2017-10-06 14:10 Zakończone
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. 2017-09-20 15:44 Zakończone
Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 220/1 w Dziwnowie 2017-09-15 11:09 Zakończone
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie 2017-09-11 15:13 Zakończone
Zagospodarowanie parku pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza, J. Kochanowskiego i W. Reymonta w Dziwnowie 2017-08-28 15:08 Zakończone
Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dziwnów 2017-08-08 13:17 Zakończone
Przewozy dzieci szkolnych 2017/2018. 2017-07-19 08:40 Zakończone
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. 2017-07-05 15:09 Zakończone
Rozbudowa mariny w Dziwnowie 2017-06-06 20:47 Zakończone
Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie 2017-05-08 14:11 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów 2017-04-14 16:35 Zakończone
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Spadochroniarzy Polskich w Dziwnowie 2017-04-13 14:37 Zakończone
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie 2017-04-13 13:35 Zakończone
Zagospodarowanie parku przy ul. Kaprala Koniecznego w Dziwnowie 2017-04-06 11:39 Zakończone
Przebudowa ul. Spacerowej w Łukęcinie 2017-03-24 12:22 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. 2017-03-03 21:39 Zakończone
Budowa zjazdu technicznego na plażę na ulicy Szkolnej w Międzywodziu 2016-07-19 12:25 Zakończone
Przewozy dzieci szkolnych 2016/2017. 2016-06-29 12:56 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i bieżące utrzymanie oznakowania dróg na terenie Gminy Dziwnów 2016-05-05 09:51 Zakończone
Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów 2016-04-26 15:14 Zakończone
Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów 2016-04-15 13:08 Zakończone
Przebudowa ul. Kaprala Koniecznego i ul. Szosowej w Dziwnowie 2016-03-04 15:54 Zakończone
Przebudowa parkingu przy ul. Kościelnej w Dziwnowie 2016-01-21 09:44 Zakończone
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów 2015-11-23 15:20 Zakończone
Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z wyposażeniem 2015-10-14 21:43 Zakończone
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 2015-10-01 14:49 Zakończone
Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z wyposażeniem 2015-09-25 20:51 Zakończone
Przebudowa ul. Słonecznej w Międzywodziu 2015-09-23 15:53 Zakończone
Remont 14 przepompowni ścieków w Dziwnowie, Dziwnówku i Międzywodziu. 2015-08-10 15:33 Zakończone
Przewozy dzieci szkolnych 2015/2016 2015-07-07 12:36 Zakończone
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 2015-06-25 17:04 Zakończone
Zakup i montaż (wymiana) instalacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Międzywodziu II 2015-03-13 13:10 Zakończone
Przebudowa drogi i utwardzenie placu - łącznik pomiędzy ulicą Mickiewicza i Sienkiewicza 2015-03-06 15:19 Zakończone
Zakup i montaż (wymiana) instalacji odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Międzywodziu 2015-03-04 15:21 Zakończone
Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Dziwnowie 2015-02-24 16:06 Zakończone
Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni w Gminie Dziwnów 2015-02-09 11:50 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Dziwnowie. 2015-02-05 14:47 Zakończone
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 2014-11-28 15:22 Zakończone
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów. 2014-11-24 17:45 Zakończone
Kampania promocyjna projektu budowa Portu Jachtowego wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie etap II 2014-10-06 15:20 Zakończone
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie Dziwnów 2014-10-03 13:35 Zakończone
Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Dziwnów i Międzywodzie 2014-06-26 13:17 Zakończone
Dostawa wyposażenia dla Portu Jachtowego i Przystani Sezonowej w Dziwnowie II 2014-06-13 12:04 Zakończone
Dostawa wyposażenia dla Portu Jachtowego i Przystani Sezonowej w Dziwnowie 2014-06-03 17:27 Zakończone
Przewozy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-22 10:10 Zakończone
Przebudowa ul. Dziwnej w Dziwnowie 2014-04-11 15:15 Zakończone
Przebudowa ulicy Zatocznej w Międzywodziu 2014-04-08 13:05 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych Gminy Dziwnów. 2014-03-27 13:14 Zakończone
Dostawa i montaż lamp hybrydowych w Gminie Dziwnów 2014-02-10 14:56 Zakończone
Inżynier Kontraktu dla kontraktu na roboty budowlane związane z Modernizacją Portu Rybackiego w Dziwnowie 2013-08-28 13:50 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji ?Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie?. 2013-08-01 14:04 Zakończone
Kampania promocyjna projektu budowa Portu Jachtowego wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie 2013-07-18 09:09 Zakończone
Przewozy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 2013-06-21 14:29 Zakończone
Kampania promocyjna projektu budowa Portu Jachtowego wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie 2013-06-18 12:44 Zakończone
Kampania promocja projektu budowa Portu Jachtowego wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie 2013-06-07 14:53 Zakończone
Przebudowa ul. Mickiewicza w Dziwnówku 2013-06-07 10:06 Zakończone
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. 2013-05-15 10:23 Zakończone
Przebudowa ul. Kaprala Koniecznego w Dziwnowie ? etap I ? przebudowa chodnika. 2013-05-10 14:44 Zakończone
Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego dla Portu Jachtowego i Przystani sezonowej w Dziwnowie 2013-04-26 12:37 Zakończone
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy Portu Rybackiego w Dziwnowie 2013-04-25 13:54 Zakończone
Pogłębienie podejścia do Portu Jachtowego Dziwnów 2013-04-25 08:46 Zakończone
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Morskiej w Łukęcinie. 2013-04-10 14:36 Zakończone
Pogłębienie podejścia do Portu Jachtowego Dziwnów. 2013-04-05 12:22 Zakończone
Inżynier Kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane związane z realizacją Budowy Portu Jachtowego wraz z przystanią sezonową przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Dziwnowie 2013-02-13 14:54 Zakończone
Budowa Portu Jachtowego wraz z budową przystani sezonowej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie 2012-12-20 14:44 Zakończone
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. 2012-11-27 15:07 Zakończone
Dostawa i montaż składanego lodowiska w Dziwnowie 2012-10-31 15:04 Zakończone
Rozbudowa przedszkola w Dziwnowie 2012-10-12 13:55 Zakończone
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2012-09-04 15:17 Zakończone
Zagospodarowanie centrum Łukęcina oraz dostawa i montaż placu zabaw w Międzywodziu 2012-08-22 12:32 Zakończone
Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Dziwnów 2012-08-17 08:31 Zakończone
Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu 2012-08-10 11:12 Zakończone
Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie 2012-08-02 15:06 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni i bieżące utrzymanie oznakowania na terenie Gminy Dziwnów. 2012-07-25 15:26 Zakończone
Dowóz dzieci 2012-06-29 10:22 Zakończone
Wykonanie podziałów i połączeń nieruchomości. 2012-05-17 11:49 Zakończone
Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów 2012-05-11 11:15 Zakończone
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów 2012-04-25 13:53 Zakończone
Przebudowa ul. Osiedle Słoneczne w Dziwnówku 2012-03-08 13:49 Zakończone
Odbior i zagospodarowanie osadow sciekowych. 2012-01-30 15:10 Zakończone
Dostawa paliw. 2012-01-30 15:05 Zakończone
Remont pomp zatapialnych i agregatów pompowych. 2012-01-30 15:04 Zakończone
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian decyzji oraz projektów postanowień w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości. 2012-01-05 23:16 Zakończone
Remont pompy zatapialnej do ścieków. 2011-11-10 14:33 Zakończone
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. 2011-10-24 15:15 Zakończone
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian decyzji oraz projektów postanowień w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości. 2011-08-31 13:55 Zakończone
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przewozowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu na trasie: Łukęcin-Dziwnówek-Wrzosowo-Dziwnów oraz Międzywodzie-Dziwnów w okresie roku szkolnego 2011/2012 2011-07-06 11:28 Zakończone
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią oraz sieci wodociągowej na ul. Szkolnej w Międzywodziu 2011-04-07 14:47 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych Gminy Dziwnów w miejscowościach: Dziwnów i Łukęcin 2011-04-01 10:32 Zakończone
Przebudowa ul. Zdrojowej w Dziwnówku 2011-03-25 10:43 Zakończone
Projekt przebudowy budynku Jantar na mieszkania komunalne i socjalne w Dziwnowie na ul. Dziwnej 2011-03-16 10:15 Zakończone
Przebudowa i budowa promenady widokowej od ul Parkowej do ul. Żeromskiego w Dziwnowie - dokończenie inwestycji 2011-03-02 13:57 Zakończone
Budowa pomostu pływającego w Dziwnówku na jeziorze Wrzosowskim. 2011-02-18 14:43 Zakończone
Zabezpieczenie składowiska odpadów komunalnych w Międzywodziu. 2011-02-16 13:18 Zakończone
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów zmian decyzji oraz projektów postanowień w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości. 2011-01-04 08:28 Zakończone
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie planowanego w 2010 r. deficytu budżetowego 2010-11-10 14:01 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej ulica Westchnień w Dziwnowie 2010-11-04 15:22 Zakończone
Przebudowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Dziwnówku na Oś. Zdrojowym i Słonecznym 2010-11-02 15:17 Zakończone
Zaprojektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Łukęcinie, Międzywodziu i Dziwnowie 2010-10-21 13:04 Zakończone
Budowa pomostu pływającego w Dziwnówku na jeziorze Wrzosowskim 2010-10-12 10:03 Zakończone
Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Łąkowej w Międzywodziu 2010-10-06 08:28 Zakończone
Przebudowa ulicy i chodników na ul. Dziwnej w Dziwnowie 2010-08-23 13:59 Zakończone
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego na terenie Gminy Dziwnów 2010-07-28 13:51 Zakończone
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przewozowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu na trasie: Łukęcin-Dziwnówek-Wrzosowo-Dziwnów oraz Międzywodzie-Dziwnów w okresie roku szkolnego 2010/2011 2010-07-07 08:44 Zakończone
Remont dachu Hali Sportowo-Widowiskowej w Dziwnowie 2010-07-06 10:12 Zakończone
Przebudowa nawierzchni ronda ul. Słowackiego, Mickiewicza i drogi 102 wraz z wymianą nawierzchni chodników w Dziwnowie 2010-06-01 10:43 Zakończone
Przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz osób dorosłych w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziwnowie 2010-05-24 10:28 Zakończone
Przebudowa nawierzchni ronda ul.Słowackiego, Mickiewicza i drogi 102 wraz z wymianą nawierzchni chodników w Dziwnowie. 2010-05-13 13:46 Zakończone
Rozbiórka 6 budynków przy ul. Kaprala Koniecznego 8 2010-05-06 13:15 Zakończone
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Dziwnów w miejscowościach: Międzywodzie i Dziwnów 2010-05-04 15:30 Zakończone
Modernizacja małej architektury oraz renowacja parku przy ul. Mickiewicza 2010-05-04 11:32 Zakończone
Remont zejść na plażę w Łukęcinie 2010-04-22 11:44 Zakończone
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Szkolnej w Międzywodziu 2010-04-13 08:14 Zakończone
Dostawa i montaż przepompowni przepompowni P4 w Międzywodziu oraz przepompowni AGH w Łukęcinie 2010-03-10 12:16 Zakończone
Przebudowa ul. Osiedle Rybackie z przyłączem kanalizacji deszczowej ETAP II 2010-03-10 12:13 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Zatocznej w Międzywodziu 2010-02-18 13:46 Zakończone
Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Małej w Dziwnowie 2010-02-16 10:41 Zakończone
Modernizacja małej architektury oraz renowacja parku przy ul. Warszawskiej w Międzywodziu 2010-02-16 10:30 Zakończone
Zaprojektowanie Stacji Uzdatniania Wody w Strzeżewie 2010-02-16 10:24 Zakończone
Remont baz ratowniczych w Dziwnówku, Dziwnowie i Międzywodziu 2010-02-16 10:21 Zakończone
Wywóz i zagospodarowanie, lub unieszkodliwienie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Międzywodziu w ilości maksymalnej 2500 Mg do końca roku 2010 2010-02-15 11:52 Zakończone
Pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą: Przebudowa promenady widokowej oraz ciągów pieszych od ul. Parkowej do ul. Żeromskiego, budowa węzłów sanitarnych przy zejściach na plażę oraz budowa oświetlenia w miejscowości Dziwnów 2010-01-05 13:29 Zakończone
Wykonywanie prac planistycznych polegających na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian decyzji oraz projektów postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości. 2009-12-31 13:23 Zakończone
Dostawa i montaż urzadzeń Skateparku w Dziwnowie 2009-11-25 14:21 Zakończone
Przebudowa odcinka ul. Osiedle Rybackie z budową miejsc postojowych oraz budową przyłączy kanalizacji deszczowej 2009-10-21 14:07 Zakończone
Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dziwna dz. nr 854/43 oraz część dz. nr 787 2009-10-20 15:15 Zakończone
Pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą Przebudowa promenady widokowej oraz ciągów pieszych od ul. Parkowej do ul. Żeromskiego, budowa węzłów sanitarnych przy zejściach na plażę oraz budowa oświetlenia w miejscowości Dziwnów 2009-09-28 15:28 Zakończone
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego-dostawczego podwozie ze skrzynią z silnikiem wysokoprężnym o mocy silnika od 90 do 140 KM, o dmc. do 3,5t., pojemności silnika od 1800 do 2500 cm3 2009-09-18 13:04 Zakończone
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego-dostawczego typu Furgon z silnikiem wysokoprężnym o mocy silnika od 60 do 140 KM, o dmc. do 3,5 t., pojemności silnika od 1200 do 2000 cm3 2009-09-18 13:00 Zakończone
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Zatocznej w Międzywodziu 2009-08-27 11:27 Zakończone
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego-dostawczego podwozie ze skrzynią z silnikiem wysokoprężnym o mocy silnika od 90 do 140 KM, o dmc. do 3,5t., pojemności silnika od 1800 do 2500 cm3 2009-08-25 13:04 Zakończone
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego-dostawczego typu Furgon z silnikiem wysokoprężnym o mocy silnika od 60 do 140 KM, o dmc. do 3,5 t., pojemności silnika od 1200 do 2000 cm3 2009-08-25 13:00 Zakończone
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego-dostawczego podwozie ze skrzynią z silnikiem wysokoprężnym o mocy silnika od 90 do 140 KM, o dmc. do 3,5t., pojemności silnika od 1800 do 2500 cm3 2009-08-07 14:53 Zakończone
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego-dostawczego typu Furgon z silnikiem wysokoprężnym o mocy silnika od 60 do 140 KM, o dmc. do 3,5 t., pojemności silnika od 1200 do 2000 cm3 2009-08-07 14:44 Zakończone
Wykonanie usług przewozowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu na trasie: Łukęcin-Dziwnówek-Wrzosowo-Dziwnów oraz Międzywodzie-Dziwnów w okresie roku szkolnego 2009/2010 2009-07-08 09:39 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni i bieżące utrzymanie oznakowania dróg na terenie Gminy Dziwnów 2009-07-02 10:19 Zakończone
Utwardzenie gruntu części działki budowlanej nr 163-17 w Dziwnówku 2009-07-01 09:46 Zakończone
Rozbudowa budynku przedszkola o pomieszczenie szatni i węzła sanitarnego w Dziwnowie 2009-06-30 14:53 Zakończone
Przygotowanie i wydawanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz osób dorosłych w stołówce Szkoły Podstawowej w Dziwnowie 2009-06-16 07:53 Zakończone
Budowa kompleksu boisk w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Dziwnowie 2009-06-08 09:07 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni i bieżące utrzymanie oznakowania dróg na terenie Gminy Dziwnów 2009-05-27 09:02 Zakończone
Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów 2009-05-19 15:05 Zakończone
Remont Pirsu w Międzywodziu 2009-05-15 14:43 Zakończone
Przegląd, naprawa, bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dziwnów 2009-04-29 14:11 Zakończone
Ogłoszenie - Wyłożenie posadzek z płytek antypoślizgowych w Szkole Podstawowej w Dziwnowie 2009-04-27 13:34 Zakończone
Ogłoszenie - Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Dziwnów w miejscowościach Międzywodzie, Dziwnów i Łukęcin 2009-04-10 11:04 Zakończone
Ogłoszenie - Dostawa i montaż przepompowni głównej (PG) w studni nr 2 w Dziwnowie 2009-04-10 11:02 Zakończone
Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie, odzysk lub unieszkodliwienie 2 500 Mg odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczlni ścieków w Międzywodziu 2009-01-29 15:19 Zakończone
Ogłoszenie - Sporządzanie projektów decyzji i postanowień w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2008-12-22 14:24 Zakończone
Przebudowa ul. Osiedle Rybackie wraz z budową oświetlenia 2008-11-06 15:01 Zakończone
Ogłoszenie - Remont kaplic cmentarnych w Dziwnowie i Miedzywodziu 2008-10-03 08:14 Zakończone
Ogłoszenie - Wykonanie koncepcji odwodnienia dla Gminy Dziwnów 2008-09-17 15:31 Zakończone
Ogłoszenie - Remont Pirsu w Międzywodziu 2008-09-17 15:28 Zakończone
Remont kaplic cmentarnych w Dziwnowie i Międzywodziu 2008-09-04 15:29 Zakończone
Przebudowa ulic: Krzywej i Przymorze w Dziwnowie oraz Mickiewicza w Dziwnówku 2008-08-14 15:21 Zakończone
Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę mieszkań komunalnych w Międzywodziu wraz z zagospodarowaniem terenu. 2008-07-31 08:19 Zakończone
Ogłoszenie -Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z realizacją I i II etapu budowy promenady widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturą w Dziwnowie 2008-06-25 12:56 Zakończone
Ogłoszenie - Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Szosowa od skrzyżowania z ulicą Kościelną do budynku nr 7 oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe 2008-06-19 09:43 Zakończone
Ogłoszenie - Wykonanie usług przewozowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu na trasie: Łukęcin-Dziwnówek-Wrzosowo-Dziwnów oraz Międzywodzie-Dziwnów w okresie roku szkolnego 2008/2009 2008-06-04 13:23 Zakończone
Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę Przychodni Zdrowia w Dziwnowie przy ul. Małej 2008-06-03 12:38 -
Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na budowę muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem parku w Dziwnowie 2008-06-03 12:23 Zakończone
Ogłoszenie -Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z realizacją I i II etapu budowy promenady widokowej wraz z wejściami na plażę oraz małą architekturą w Dziwnowie 2008-04-30 11:01 Zakończone
Ogłoszenie - Budowa zbiorników retencyjnych na ujęciu wody w Strzeżewie wraz z automatyką i współpracującym zestawem hydroforowym 2008-04-28 15:07 Zakończone
Ogłoszenie - Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych gminy Dziwnów w miejscowościach Międzywodzie, Dziwnów i Łukęcin 2008-04-28 15:03 Zakończone
Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę Przychodni Zdrowia w Dziwnowie przy ul. Małej 2008-04-24 14:23 Zakończone
Ogłoszenie - Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na budowę muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem parku w Dziwnowie 2008-04-24 14:17 Zakończone
Ogłoszenie - Dostawa polielektrolitu (emulsji) na potrzeby oczyszczalni ścieków w Międzywodziu 2008-04-14 13:30 -
Ogłoszenie - Adaptacja pomieszczeń na salę widowiskową wraz z zapleczem w budynku przedszkola publicznego w Dziwnowie 2008-04-04 11:23 -
Dostawa i montaż placu zabaw na terenie przedszkola w Dziwnowie oraz dwóch placów zabaw na terenie Gminy Dziwnów. 2008-03-21 13:41 -
Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Międzywodziu 2008-03-10 12:41 -
Ogłoszenie - Remont pomp zatapialnych do ścieków i agregatów pompowych do wody 2008-02-11 09:41 -
Ogłoszenie - Przebudowa odcinka ul. Dziwna w Dziwnowie 2008-01-10 14:40 -
Ogłoszenie - Sporządzanie projektów decyzji i postanowień w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2007-12-19 10:59 -
Ogłoszenie - Dostawa kontenerów mieszkalnych 2007-12-07 12:16 Zakończone
Ogłoszenie - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu - Dziwnów Miasto 2007-11-21 10:19 -
Ogłoszenie - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu - Dziwnów Miasto 2007-11-05 13:29 -
Ogłoszenie - Remont przepompowni P5 w Międzywodziu 2007-10-29 13:10 -
Ogłoszenie - Odbiór i zagospodarowanie odwodnionych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Międzywodziu 2007-10-15 13:06 -
Ogłoszenie - Przebudowa ulic Osiedle Rybackie w Dziwnowie 2007-10-11 14:30 -
Ogłoszenie - Przebudowa alejek na cmentarzu w Dziwnowie 2007-10-11 11:18 -
Ogłoszenie - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru obrębu - Dziwnów Miasto 2007-10-11 11:05 -
Ogłoszenie - Przebudowa odcinka ulicy Dziwnej w Dziwnowie 2007-10-03 09:58 -
Ogłoszenie - Przebudowa alejek na cmentarzu 2007-09-14 15:00 -
Ogłoszenie - Przebudowa ulic Osiedle Rybackie w Dziwnowie 2007-09-14 14:52 -
Ogłoszenie - Remont nawierzchni chodnika na ulicy Kamieńskiej w Dziwnówku 2007-09-05 15:11 -
Ogłoszenie - Remont nawierzchni chodnika na ulicy Słonecznej w Łukęcinie 2007-09-05 15:03 -
Ogłoszenie - Budowa płyty magazynowej osadu ściekowego w Międzywodziu 2007-08-22 14:24 -
Ogłoszenie - Budowa Świetlicy w Dziwnówku 2007-08-22 14:10 -
Dowóz i odwóz dzieci szkolnych na trasie: Łukęcin-Dziwnówek- Wrzosowo-Dziwnów oraz Międzywodzie-Dziwnów w okresie roku szkolnego 2007/2008 2007-07-06 14:40 -