herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXXVI/404/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/133/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5095 z dnia 06.12.2017 r.).