Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr CCXCV.474.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Dziwnów. 2015-11-12 14:20
dokument Korekta do zestawienia funkcjonujących kredytów na dzień 30.09.2015 r. 2015-10-26 12:37
dokument Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za III kwartał rok 2015. 2015-10-26 11:24
dokument Uchwała Nr XXII.209.S.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 września 2015 r.: Nr IX/98/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015-2032 oraz Nr IX/96/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-10-22 10:14
dokument Uchwała Nr IX/98/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015 - 2021 2015-10-22 09:59
dokument Zapytanie o cenę zorganizowania emisji obligacji komunalnych dla Gminy Dziwnów. 2015-10-19 14:07
dokument Uchwała Nr IX/96/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2015-10-19 14:06
dokument Funkcjonujace kredyty i pożyczki w Gminie Dziwów wg stanu na dzień 30.09.2015 r. 2015-10-19 14:02
dokument Uchwała Nr CCXXIII.374.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dziwnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze płórocze 2015 r. 2015-10-19 14:00
dokument Uchwała Nr XCVI.169.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Dziwnów na 2015 r. 2015-10-19 13:57
dokument Uchwała Nr XCVI.167.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Dziwnowa z wykonania budżetu za 2014 r. przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 2015-10-19 13:55
dokument Uchwała Nr XI-12-2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dziwnów na lata 2015-2021. 2015-10-19 13:52
dokument Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za II kwartał rok 2015. 2015-10-19 13:42
dokument Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z za rok 2014. 2015-10-19 13:41