herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019." 2018-10-01 11:14
Zarządzenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019." 2018-08-24 09:02
Zarządzenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018." 2017-08-25 11:49
Konsultacje społeczne - Program Rewitalizacji dla Gminy Dziwnów - KATALOG -
Działki do włączenia w granice miasta. 2015-11-17 11:21
Ankieta konsultacyjna 2015-11-12 09:40
Konsultacje Społeczne z mieszkańcami sołectwa Międzywodzie. 2015-10-30 11:57
Uchwała Nr XLIX/570/2014 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. 2015-10-30 11:55
Zarządzenie NR VII/53/2015 Burmistrza Dziwnowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Międzywodzie dotyczących zmiany granic miasta Dziwnowa poprzez włączenie do miasta Dziwnowa części sołectwa Międzywodzie obręb 0001 o powierzchni 117.0883 ha 2015-07-20 09:09