Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak: WONS-OŚ.420.28.2019.MB.1 - dokument stracił ważność 2019-04-17 09:44
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.420.70.2018.KK.10 z dnia 8 kwietnia 2019 r. - dokument stracił ważność 2019-04-11 08:05
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 29 marca 2019 r., znak SZ.ZUZ.1.421.15.3.2019.FKT 2019-04-03 12:13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 marca 2019 r. znak: WONS-Ś.420.76.2018.MB.14 2019-04-02 11:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 lutego 2019 r. znak WONS-OŚ.422.1.2018.KK.5 - dokument stracił ważność 2019-02-22 10:23
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2019 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.300/4.2018.AP 2019-02-05 12:22
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami i garażami oraz infrastrukturą techniczną" na działce nr. 843/35 i 843/64 obręb 0003 w Dziwnowie przy ul. Spadochroniarzy Polskich 2019-02-01 09:02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.420.40.2018.MB.10 2018-10-23 12:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.420.40.2018.MB.11 2018-10-23 12:08
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 18 października 2018 r. 2018-10-23 10:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". 2018-08-07 08:53
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 1 sierpnia 2018 r. o syg. SZ.ZUZ.1.421.173.2018.FKT 2018-08-07 08:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". 2018-08-06 07:27
Informacja OSR.6220.2.2018.MA dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie promenady zachodniej w Dziwnowie wraz z dwoma dojściami do promenady i dojazdem technicznym, elementami małej architektury, dwoma toaletami ogólnodostępnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, tarasami widokowymi, zejściami na plażę oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 611/9, 876, 83/7, 162, Obr. 0002. Dziwnów w Dziwnowie. 2018-07-27 12:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24.07.2018 r., znak: WONS-OŚ.442.8.2018.AT 2018-07-25 13:34
ORS.6220.1.2018.MA Informacja dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z linią średniego napięcia i niskiego napięcia celem podłączenia działek 6/6 i 6/7 obręb 1 Łukęcin 2018-07-24 11:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie pozwolenia na budowę i eksploatację dwóch transgranicznych równoległych gazociągów do transportu gazu ziemnego o stałej średnicy wewnętrznej, wynoszącej 1153 mm dla każdego gazociągu w obszarze niemieckiego szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim. 2018-07-17 08:00
Informacja dot. działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie procedur pomocowych skierowanych do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy. 2018-06-21 13:16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". 2018-06-19 11:11
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie opracowania projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dziwnów na lata 2018-2032" 2018-06-13 10:27
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie skierowany do rolników i dzieci na temat ich bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym 2018-06-07 13:51
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa urządzeń wodnych na ujęcia wód podziemnych, składających się z 6 studni ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w rejonie Kołczewka (gm. Wolin), budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika buforowego na wodę czystą w miejscowości Kołczewo gm. Wolin oraz budowa sieci wodociągowej magistralnej z ujęć w Kołczewie do SUW w Kołczewie a następnie do zbiorników buforowych i istniejącej sieci w Międzywodziu gm. Dziwnów". 2018-06-06 12:48
Obwieszczenie Burmistrza Wolina BIO.6220.3.2018.AS z dn. 25.05.2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)" 2018-06-04 08:33
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o decyzji z dn. 05 kwietnia 2018 r. dla A&M Sp. Jawna Agnieszka i Maciej Kaczorowscy 2018-04-10 13:54
OSR.622.5.2016.AB Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 870 w Dziwnowie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie I etap 2018-03-30 09:09
OSR.6220.5.2016.AB Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 870 w Dziwnowie I etap 2018-03-13 09:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie ?Osiedla nad morzem? w Międzywodziu na działkach 204, 750/7, 750/8, 205/10, 205/11, 758/5, 758/7, 872/2-872/137, 887 obr.0001 Międzywodzie gmina Dziwnów 2017-10-20 14:12
OSR.6220.2.2017.AB Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie ?Osiedla nad morzem? w Międzywodziu 2017-09-21 10:32
OSR.6220.2.2017.AB Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla nad morzem w Międzywodziu na działkach 204, 750/7, 750/8, 205/10, 205/11, 758/5, 758/7, 872/2-872/137, 887 2017-08-23 13:49
OSR.6220.5.2016.AB Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 870 w Dziwnowie I etap 2017-06-23 09:38
OSR.6220.1.2017.AB Ogłoszenie o opracowywaniu projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia Burmistrza Dziwnowa, poza objętymi ustawą o ochronie przyrody, na usunięcie drzew i krzewów oraz określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew w Gminie Dziwnów 2017-05-09 10:54
Uchwała w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Dziwnów. 2017-04-28 07:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu w związku z budową domków rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą planowanym na działce nr 843/107 w Dziwnowie 2017-01-19 10:39
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dziwnów" 2015-09-24 11:25
OSR.6220.1.2015.AB obwieszczenie o wydaniu decyzji 2015-03-25 11:15
OSR.6220.1.2015.AB obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ 2015-02-17 15:03
OSR.6220.1.2015.AB wszczęcie postępowania 2015-02-17 15:02
OSR.6220.1.2014.AB 2014-01-22 15:06
Ogłoszenie OSR.6220.3.2013.AB z 11.12.2013r. 2013-12-18 13:33
Obwieszczenie OSR.6220.3.2013.AB z 11.12.2013r. 2013-12-18 13:32
Obwieszczenie OSR.6220.3.2013.AB 2013-08-08 14:31
Ogłoszenie OSR.6220.3.2013.AB 2013-08-08 14:30
OSR. 6220.2.2013.AB Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pomiędzy Łukęcinem a Dziwnówkiem na działkach o numerach 15/2, 16/1, 50, 115, 49, 529/4, położonych w obrębie Łukęcin, 126, 129/4 położonych w obrębie Dziwnówek 2013-07-12 14:26
OSR. 6220.2.2013.AB Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pomiędzy Łukęcinem a Dziwnówkiem na działkach o numerach 15/2, 16/1, 50, 115, 49, 529/4, położonych w obrębie Łukęcin, 126, 129/4 położonych w obrębie Dziwnówek 2013-06-12 11:01
OSR.6220.3.2013.AB Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Międzywodziu na części działki nr 750/8 2013-05-15 14:38
OSR.6220.3.2013.AB Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Międzywodziu na części działki nr 750/8 2013-03-26 15:04
OSR. 6220.2.2013.AB Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pomiędzy Łukęcinem a Dziwnówkiem na działkach o numerach 15/2, 16/1, 50, 115, 49, 529/4, położonych w obrębie Łukęcin, 126, 129/4 położonych w obrębie Dziwnówek 2013-03-14 09:43
OSR.6220.1.2012.łd Ogłoszenie wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej w rejonie ul. Łąkowej w Międzywodziu 2012-09-13 09:06
OSR.6220.1.2012.AB Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie promenady w Międzywodziu na długości od ulicy Szkolnej do ulicy Wojska Polskiego dz ew. nr 838/8. 2012-08-24 14:55
OSR.6220.1.2012.AB Informacja o wydaniu postanowienia o braku potrzby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwizęcia polegającego na Przebudowie promenady w Międzywodziu na długości od ulicy Szkolnej do ulicy Wojska Polskiego dz ew. nr 838/8 2012-06-29 10:51
OSR.6220.2.2012.AB Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą Budowa promenady w Dziwnowie na wydmie białej na długości od ulicy Żeromskiego do ulicy Przymorze 2012-06-05 13:38
OSR.6220.5.2012 Obwieszczenie dot. opracowywania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Dziwnow na lata 2012-2032 2012-04-19 09:42
Informacja OSR.6220.2.2012.AB 2012-03-22 14:35
Informacja OSR.6220.1.2012.AB 2012-02-29 12:06
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania OSR.6220.10.2011.AB 2012-01-17 13:52
Ogłoszenie OSR.6220-05.2011.AB 2012-01-13 09:21
Obwieszczenie OSR.6220-05.2011.AB 2012-01-13 09:21
Ogłoszenie OSR.6220-05.2011.AB 2011-12-21 11:02
Obwieszczenie OSR.6220-05.2011.AB 2011-12-21 11:01