Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Dane

 

Urząd Miejski w Dziwnowie

Powiat: Kamieński
Województwo: Zachodniopomorskie
Kod: 72-420
Miejscowość: Dziwnów
Ulica: Szosowa 5
tel. (91) 3275163

email: um@dziwnow.pl
www: http://www.dziwnow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@dziwnow.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /lt97ww13bx/SkrytkaESP

 

Uwaga!

W DNIU 7 STYCZNIA 2022 ROKU URZĄD MIEJSKI W DZIWNOWIE BĘDZIE NIECZYNNY.

 

SEK.0050.50.2021                                                                                                                                                                                                           Dziwnów, 19 marca 2021 r.

KOMUNIKAT BURMISTRZA DZIWNOWA

Szanowni Państwo, 
                   W związku z trwającą epidemią w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym urzędzie jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

1.Wykonywanie zadań publicznych podlega ograniczeniu polegającemu  na  braku możliwości osobistego załatwiania spraw, z wyłączeniem zadań określonych w § 2.

2.Ogranicza się poruszanie po całym urzędzie; strefą dostępną dla klienta pozostaje korytarz wejściowy, w który będzie umiejscowiona urna dla celów dostarczania korespondencji.

3.Osobiste załatwianie sprawo określonych w pkt.5 będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny spotkania z właściwym pracownikiem urzędu w Punkcie Przyjęć Interesanta zlokalizowanym na holu na parterze budynku ( k/kasy ).

4.Osobiste załatwianie spraw w urzędzie będzie możliwe wyłącznie dla osób, odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony osobistej tj. maseczka i rękawiczki lub dokonają dezynfekcji rąk.

5. Zadania podlegające niezbędnemu załatwieniu, celem zapewnienia pomocy obywatelom, do których zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
-ewidencji ludności i dowodów osobistych - tel.91 32 75 167,
-pomocy społecznej tel.91 38 14 063,
- świadczenia usług komunalnych – tel. 91 38 13 088, w tym dot.
gospodarki odpadami – tel. 91 38 14 063, oraz związanymi z   
administrowaniem cmentarzami komunalnymi – tel. 91 32 75 177,
- administracji – architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tel. 91 32 75 169 ,
- ochrony środowiska, w tym dotyczące tel. 91 32 75 177,:
    a/ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
    b/ decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
- przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej tel.91 32 75 179,.

6. Dokumenty z  postępowania administracyjnego wymagające konieczności zapoznania się stron na każdym etapie postępowania oraz przed wydaniem decyzji administracyjnej , udostępniane będą wyłącznie w formie elektronicznej lub korespondencją tradycyjną.

Jednocześnie zachęcam do korzystania:

• z komunikacji elektronicznej : um@dziwnow.pl , e-puap.
• telefonicznie do sekretariatu Urzędu 91-32-75-163 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30).

Dni i godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30

 

UWAGA !

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami wizyt w urzędzie od 19 października 2020 r., Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej, w poniedziałki w godz. 13.00 – 16.30, po wcześniejszym umówieniu rozmowy.

tel. (091) 3275163
fax. (091) 3275164
 

 

Numer Rachunku Bankowego Gminy Dziwnów:

BANK PEKAO S.A.

I O/ Kamień Pomorski

18124038681111000040936541
 

 Nr telefonów w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie
obowiązujące od 20 sierpnia 2007 r. 
 

REFERATY I STANOWISKA  SYMBOL IMIĘ  NUMER TELEFONU NUMER 
  STANOWISKA I NAZWISKO (stacjonarny/komórkowy) POKOJU 
Referat ds. Organizacyjnych O      
Sekretarz Gminy SEK Iwona Szulc  91 32 75 162 / 501 078 648 23
Sekretariat OA Agata Ławrynowicz  91 32 75 163 20
Stanowisko ds. ogólno-administracyjnych        
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej RM Wiesława Matelska 91 32 75 166 / 501 078 648 6
Stanowisko ds. informatyki INF Jarosław Pociask 91 32 75 188 14
Stanowisko ds. obywatelskich i kadr OK.  Beata Doch  91 32 75 167 / 799 040 262 2
Stanowisko ds. ewidencji ludności, dodatków  DM Elżbieta Zawadzka 91 32 75 168  2
mieszkaniowych i archiwum         
Stanowisko ds. inicjatyw gospodarczych IG  Janusz Pasternak 91 32 75 185 / 694 427 479 8
Referat Budżetu i Finansów F      
Skarbnik Gminy SKB Grażyna Madońska 91 32 75 170 / 502 444 205 16
Stanowisko ds. księgowości budżetowej  FB Krystyna Adamska 91 38 75 171  16
Stanowisko ds. płac, rozliczeń podatkowych  FP Dominika Branicka 91 32 75 172 9
i podatku VAT         
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat  FW Katarzyna Bieńkowska  91 32 75 173 / 501 958 774  
    Patrycja Wrońska 91 32 75 192  12
    Bożena Folga  91 32 75 175  
Stanowisko ds. realizacji pomocy publicznej  FP Agnieszka Zawada  91 32 75 196 / 501 958 770  18
Stanowisko ds. obsługi kasy  FK Paulina Lewandowska 91 32 75 189  3
Stanowisko ds. podatków i windykacji należności FN Iwona Winiarczuk  91 32 75 174 18
Stanowisko ds. opłaty miejscowej i parkingowej  FM Anna Mikołajczyk  91 32 75 187 10
Referat ds. gospodarki nieruchomościami G     7
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami G Wioleta Mazurek 91 32 75 180 / 501 958 795   
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami G Aneta Około-Kułak 91 32 75 182  
i spraw mieszkaniowych         
Stanowisko ds. dzierżaw i bezpieczeństwa kąpielisk  Dominika Muraszow 91 32 75 181  
  G      
Referat ds. gospodarki odpadami  GO  Siedziba: ul.Mickiewicza 19 91 38 14 063  
    Dziwnów    
Kierownik referatu  GO  Joanna Ciszczyk 91 38 14 063 / 506211848  
Stanowisko ds. gospodarki odpadami GO  Katarzyna Szatanik 91 38 14 063 / 506211848  
    Lucyna Migała  506 211 890  
    Monika Sygit  506 211 890  
Stanowiska samodzielne         
Stanowisko ds. planowania przestrzennego PP Irena Brońkowska 91 32 75 176 5
    Mariusz Agaciak 501 958 787  
Stanowisko ds. warunków zabudowy WZP

Anna Korwin-

91 32 75 169 / 501 958 770  4
 i zamówień publicznych   Szymanowska    
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych  PB Klaudia Zaręba  91 32 75 184 / 799 040 384  17
Samodzielne stanowisko ds. realizacji inwestycji  PI Agnieszka Skotni 91 32 75 183 / 501 958 814 17
Stanowisko ds. komunalnych, ochrony środowiska  OSR Magdalena Antkowiak 91 32 75 177 / 501 958 830  15
leśnictwa         
Stanowisko ds. drogownictwa,  PK  Mirosław Kondrat 91 32 75 179 / 501 958 791 15
miejskiej infrastruktury technicznej         
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  OC Sandra Borczyk  91 32 75 186 / 604 894 833  8
Stanowisko ds. zieleni miejskiej i estetyzacji gminy  ZE Piotr Roczniak  91 32 75 187 / 501 958 825 10
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych PIN Andrzej Zieliński 91 32 75 186  
Straż Miejska  SM Siedziba: ul. Mała 3, 91 38 14 107, 509 270 002,   
    Dziwnów 501958833, 501 958 835  
Komendant Straży Miejskiej SM Robert Gryszkiewicz  509 270 001  
Strażnik SM  SM Dominik Gąska     
    Rafał Kowalczyk    
    Przemysław Pawlewicz    
    Kamil Tomaszewski    
    Natalia Jóźwiak    

 

Telefony alarmowe Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Numery

Stanowisko

516 018 893

Główny specjalista do spraw technicznych Domżalski Tomasz

516 018 892

Kierownik Ujęć Wodnych Lebioda Robert

502 408 269

Kierownik Oczyszczalni Golak Krzysztof

502 408 267

Grupa Kanalizacyjna Sakowski Piotr

500 084 254

Grupa Wodociągowa Brela Roman

500 084 233

Elektryk Mały Tadeusz

500 084 234

Elektryk Strużyna Zdzisław

91 38 32 283

Dyżurny operator Ujęcie Wody Strzeżewo

91 38 13 815

Dyżurny operator Oczyszczalnia Międzywodzie

 Informujemy, że pod adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

zostały udostępnione zbiory aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 08-05-2006 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pociask 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 25-01-2022 11:37