Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV-143-2008 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r. 2008-03-11 14:17
dokument Uchwała Nr XXIV-142-2008 w sprawie udzielenia pozyczki dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie 2008-03-11 14:16
dokument Uchwała Nr XXIV-141-2008 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Dziwnowa 2008-03-11 14:15
dokument Uchwała Nr XXIV-140-2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów 2008-03-11 14:15
dokument Uchwała Nr XXIV-139-2008 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dziwnów 2008-03-11 14:14
dokument Uchwała Nr XXIV-138-2008 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie 2008-03-11 14:13
dokument Uchwała Nr XXIV-137-2008 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-86-99 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 22 czerwca 1999r. o utworzeniu jednostki budżetowej - Zespół Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie 2008-03-11 14:12
dokument Uchwała Nr XXIV-136-2008 w sprawie wskazania kierunków działania Burmistrza Gminy Dziwnów w sprawie budowy stanicy kajakowej w Dziwnówku 2008-03-11 14:11
dokument Uchwała Nr XXIV-135-2008 w sprawie wskazania kierunków działania Burmistrza Gminy Dziwnów w sprawie budownictwa komunalnego 2008-03-11 14:10
dokument Uchwała Nr XXIV-134-2008 w sprawie wskazania kierunków działania Burmistrza Gminy Dziwnów w sprawie selektywnej zbiórki odpadów 2008-03-11 14:09
dokument Uchwała Nr XXIV-133-2008 w sprawie wskazania kierunków działania Burmistrza Gminy Dziwnów w sprawie podjęcia działań organizacyjnych do nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dziwnówek 2008-03-11 14:09
dokument Uchwała Nr XXIV-132-2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2008 2008-03-11 14:08
dokument Uchwała Nr XXIV-131-2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2008 2008-03-11 14:07
dokument Uchwała Nr XXIV-130-2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-417-2006 w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy 2008-03-11 14:06
dokument Uchwała Nr XXIV-129-2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łukęcinie 2008-03-11 14:06
dokument Uchwała Nr XXIV-128-2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łukęcinie 2008-03-11 14:05
dokument Uchwała Nr XXIV-127-2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łukęcinie 2008-03-11 14:04
dokument Uchwała Nr XXIV-126-2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Łukęcinie 2008-03-11 14:03
dokument Uchwała Nr XXIV-125-2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2008-03-11 14:03
dokument Uchwała Nr XXIV-124-2008 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2008-03-11 14:03
dokument Uchwała Nr XXIV-123-2008 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Dziwnowie 2008-03-11 14:02
dokument Uchwała Nr XXIV-122-2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2008-03-11 14:01
dokument Uchwała Nr XXIV-121-2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Nieruchomości Botel & Nabzdyk 2008-03-11 14:01
dokument Uchwała Nr XXIV-120-2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-357-2006 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie targowisk, ustaleniawysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru 2008-03-11 14:00
dokument Uchwała Nr XXIV-119-2008 w sprawie REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom daodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób oblicznia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ztrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dziwnów. 2008-03-11 13:59