Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

U C H W A Ł A Nr XXXI/337/2005

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Dz. U. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz.1840, Dz. U. Nr 200, poz.1953, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, oraz z 2004r. Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r Dz.U. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) Rada Miejska w Dziwnowie

 

u c h w a l a co następuje:

 

 

§ 1 Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 620 zł.

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1.034 zł.

c) powyżej 9 t 1.241 zł.

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 1

Tabela Nr 1

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

 

Dwie osie

 

12

13

102

252

13

14

252

516

14

15

516

738

15

 

738

1.125

 

 

Trzy osie

 

12

17

150

300

17

19

300

588

19

21

588

888

21

23

888

1.332

23

25

1.332

1.576

25

 

1.332

1.576

 

 

Cztery osie i więcej

 

12

25

888

912

25

27

912

1.236

27

29

1.236

1654

29

31

1654

2.505

31

 

1.654

2.505

 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.300 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 2

Tabela Nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

 

Dwie osie

 

12

18

18

54

18

25

266

504

25

31

561

919

31

 

1.412

1.936

 

 

Trzy osie i więcej

 

12

40

1.247

1.723

40

 

1.723

2.505

 

 

  1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego 1.000 zł.

  1. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez

podatnika podatku rolnego wg tabeli nr 3

Tabela Nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 

 

Jedna oś

 

12

18

18

42

18

25

186

320

25

 

320

562

 

 

Dwie osie

 

12

28

211

310

28

33

614

850

33

38

850

1.448

38

 

1.150

1.700

 

 

Trzy osie

 

12

38

677

943

38

 

943

1.281

 

  1. od autobusu:

a) o liczbie mniejszej niż 30 miejsc 800 zł.

b) o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.600 zł.

§ 2 Podatek od środków transportowych płatny w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego Bank PEKAO S.A.

I/O Kamień Pomorski 18 124038681111000040936541

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4 Traci moc uchwała Nr XXIII/246/2004 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określania stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 04-01-2008 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:15