Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXIII/247/2004

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r Dz.U.. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz.1840, Dz.U. Nr 200, poz.1953, Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Dz.U. Nr 92,poz.880 i 884, Dz.U. Nr 96,poz.959, Dz.U. Nr 123,poz.1291) Rada Miejska w Dziwnowie

 

u c h w a l a co następuje:

 

§1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

I. od budynków i ich części:

1) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,48 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej:

 

a) na której prowadzona jest działalność hoteli wg symbolu PKW i U od 55.1 do 55.23.15.00.00 do 150 m2 zajmowanej powierzchni użytkowej 12,70 zł

b) na której prowadzona jest działalność hoteli wg symbolu PKW i U od 55.1 do 55.23.15.00.00 powyżej 150 m2 zajmowanej powierzchni użytkowej 17,10 zł

c) na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, produkcyjna 12,70 zł

 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego i od 1m2 powierzchni użytkowej 5,70 zł

a) od budynków gospodarczych ( garaże, komórki, szopy) w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza od 1 m 2 powierzchni użytkowej 2,90 zł

 

5) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,49 zł

 

II. od budowli 2 %

III. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,57 zł

 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub

elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,24 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,10 zł

4) grunty pól golfowych od 1m2 powierzchni 0,10 zł

§2. Podatek od nieruchomości płatny jest w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Dziwnowie
Bank PEKAO S. A. I/O Kamień Pomorski 18124038681111000040936541

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Dziwnowie N XII/126/2003 z 5 grudnia 2003 r.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 04-01-2008 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 14:14