Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchawła w sprawie wzorów deklaracji, informacji i załączników w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym


 Uchwała Nr XXXI/338/2005

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie wzorów deklaracji, informacji i załączników w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z 2002 r. , Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884. Nr 96, poz.959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484), art. 6 a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2002 r. - Nr 200, poz.1680, z 2003 Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568; z 2005 r. - Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.1419 ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. ustawy o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, ) Rada Miejska w Dziwnowie 

uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się wzory deklaracji, informacji i załączników w sprawie podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym:  

1) DN-1 - deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

2) IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości

a) ZN-1/A - dane o nieruchomościach  

3) DL-1 - deklaracja na podatek leśny

4) IL-1 - informacja w sprawie podatku leśnego

ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych  

5) DR-1 - deklaracja na podatek rolny

6) IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego

a) ZR-1/A - dane o nieruchomościach rolnych  

§ 2. Wzory deklaracji, informacji i załączników dotyczą nieruchomości położonych na terenie gminy Dziwnów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§ 4. Traci moc uchwała Rady gminy w Dziwnowie Nr XXIII/249/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wzorów deklaracji, informacji i załączników w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Uzasadnienie

Ustala się nowe wzory formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym dotyczących deklaracji, informacji w zakresie podmiotu i przedmiotu opodatkowania .


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 04-01-2008 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Pociask 04-01-2008 14:14