Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/238/20 w sprawie zmiany uchwały nr XX/221/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2509 z dnia 28.05.2020 r.) 2020-06-18 11:54
dokument Uchwała Nr XXI/237/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ul. Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek.( publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2915 z dnia 17.06.2020 r.) 2020-06-18 11:53
dokument Uchwała Nr XXI/236/20 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2508 z dnia 28.05.2020 r.) Stwierdzenie nieważności części uchwały - Uchwała Nr XV.119.S.2020 Kolegium RIO w Szczecinie z dn. 17.06.2020 r. 2020-06-26 14:43
dokument Uchwała Nr XXI/225/20 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2020. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2707 z dnia 05.06.2020 r.) 2020-06-18 11:52
dokument Uchwała Nr XXI/224/20 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2507 z dnia 28.05.2020 r.) 2020-06-18 11:51
dokument Uchwała Nr XX/223/20 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów(publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2231 z dnia 08.05.2020 r.) 2020-05-12 10:58
dokument Uchwała Nr XX/222/20 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz.2230 z dnia 08.05.2020 r.) 2020-05-12 10:57
dokument Uchwała Nr XX/221/20 z dnia 24.04.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2229 z dnia 08.05.2020 r.) 2020-05-12 10:56
dokument Uchwała nr XIX/218/20 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1902 z dnia 15.04.2020 r.) 2020-04-30 12:01
dokument Uchwała Nr XIX/217/20 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2020 roku. . - oczekuje na publikację 2020-04-30 12:03
dokument Uchwała Nr XIX/212/20 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów w obrębie Dziwnów, w rejonie drogi wojewódzkiej i cieśniny Dziwna. - oczekuje na publikację 2020-04-30 11:59
dokument Uchwała Nr XVIII/202/20 z dnia 04.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/201/20 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1379 z dnia 10.03.2020 r.) 2020-04-30 11:59
dokument Uchwała Nr XVII/201/20 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 939 z dnia 20.02.2020 r.) Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Szczecinie - Uchwała Nr VIII.74.S.2020 Kolegium RIO z dnia 04.03.2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały - Dz. Urz. z 2020 r. poz. 1484. Zmiana Uchwałą Nr XVIII/202/20 z dnia 04.03.2020 r. 2020-04-30 11:58
dokument Uchwała Nr XVII/200/20 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 938 z dnia 20.02.2020 r.) 2020-04-30 11:56
dokument Uchwała Nr XVII/195/20 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dziwnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1324 z dnia 09.03.2020 r.) 2020-04-30 11:55
dokument Uchwała Nr XVII/178/20 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa , Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1323 z dnia 09.03.2020 r.) 2020-04-30 11:55
dokument Uchwała Nr XVII/177/20 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/148/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów (publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 936 z dnia 20.02.2020 r.) 2020-04-30 11:54
dokument Uchwała Nr XVII/176/20 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020. ( publikacja w Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 937 z dnia 20.02.2020 r.). 2020-04-30 11:54
dokument Uchwała Nr XV/170/19 z dnia 19.12.2019 r. w przedmiocie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIV/158/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.114 z dnia 07.01.2020 r.). Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO K.0010.98.MM.2020 z dnia 31.01.2020 r. Uchwała Nr IV.40.S.2020 z dn. 22.01.2020r. stwierdzenie nieważności części załącznika nr 1- ogł. Dz. Urz. Woj.. Zach. Poz. 323 z dn. 14.01.2020 r. 2020-02-07 12:07
dokument Uchwała Nr XV/169/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.449 z dnia 20.01.2020 r.). 2020-02-07 12:07
dokument Uchwała Nr XV/168/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.448 z dnia 20.01.2020 r.). 2020-02-07 12:06
dokument Uchwała Nr XV/165/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2020. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.113 z dnia 07.01.2020 r.). 2020-02-07 12:06
dokument Uchwała Nr XV/163/19 z dnia 19.12.2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienioną uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. oraz uchwałą Nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2018 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.447 z dnia 20.01.2020 r.). 2020-02-07 12:05
dokument Uchwała Nr XV/162/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.446 z dnia 20.01.2020 r.). 2020-02-07 12:04
dokument Uchwała Nr XIV/158/19 z dnia 04.12.2019 r .w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6595 z dnia 11.12.2019 r.). Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO K.0010.20.MM.2020 z dnia 10.01.2020 r. Uchwała Nr I.4.S.2020 z dn. 02.01.2020r. stwierdzenie nieważności części uchwały- ogł. Dz. Urz. Woj.. Zach. Poz. 323 z dn. 14.01.2020 r. 2020-02-07 12:04
dokument Uchwała Nr XIV/157/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6712 z dnia 17.12.2019 r.). 2020-02-07 12:03
dokument Uchwała Nr XIV/156/19 z dnia 04.12.2019 r w sprawie określenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6711 z dnia 17.12.2019 r.). 2020-02-07 12:03
dokument Uchwała Nr XIV/155/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6594 z dnia 11.12.2019 r.). 2020-02-07 12:02
dokument Uchwała Nr XIV/154/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6593 z dnia 11.12.2019 r.). Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO K.0010.20.MM.2020 z dnia 10.01.2020 r. Uchwała Nr I.3.S.2020 z dn. 02.01.2020r. stwierdzenie nieważności części uchwały- ogł. Dz. Urz. Woj.. Zach. Poz. 322 z dn. 14.01.2020 r. 2020-02-07 12:02
dokument Uchwała Nr XIV/153/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6592 z dnia 11.12.2019 r.). Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO K.0010.20.MM.2020 z dnia 10.01.2020 r. Uchwała Nr I.2.S.2020 z dn. 02.01.2020r. stwierdzenie nieważności §6 uchwały- ogł. Dz. Urz. Woj.. Zach. Poz. 321 z dn. 14.01.2020 r. 2020-02-07 12:01
dokument Uchwała Nr XIV/152/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6710 z dnia 17.12.2019 r.). 2020-02-07 12:00
dokument Uchwała Nr XIV/151/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6591 z dnia 11.12.2019 r.). 2020-02-07 12:00
dokument Uchwała Nr XIV/149/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6709 z dnia 17.12.2019 r.). 2020-02-07 11:59
dokument Uchwała Nr XIV/148/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6590 z dnia 11.12.2019 r.). Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO K.0010.20.MM.2020 z dnia 10.01.2020 r. Uchwała Nr I.1.S.2020 z dn. 02.01.2020r. stwierdzenie nieważności § 3,4,5 uchwały- ogł. Dz. Urz. Woj.. Zach. Poz. 320 z dn. 14.01.2020 r. 2020-02-07 11:59
dokument Uchwała nr XIII/132/19 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5810 z dnia 14.11.2019 r.). 2020-02-07 11:58
dokument Uchwała nr XIII/130/19 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 6082 z dnia 27.11.2019 r.). Rozstrzygnięcie nadzorcze P-1.4131.631.2019 K z dnia 26.11.2019r..stwierdzenie nieważności uchwały - brak zgody wszystkich właścicieli ogł. Dz. Urz. Woj.. Zach. Poz. 6083 z dn. 27.11.2019 r. 2020-02-07 11:57
dokument Uchwała nr XIII/129/19 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.6080 z dnia 27.11.2019 r.). Rozstrzygnięcie nadzorcze P-1.4131.630.2019 K z dnia 26.11.2019r..stwierdzenie nieważności uchwały - brak zgody wszystkich właścicieli ogł. Dz. Urz. Woj.. Zach. Poz.6081 z dn. 27.11.2019 r. 2020-02-07 11:56
dokument Uchwała Nr XII/122/19 w sprawie zmiany Uchwały nr LII/318/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5126 z dnia 16.10.2019 r.). 2020-02-07 11:56
dokument Uchwała Nr XII/121/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4739 z dnia 23.09.2019 r.). 2019-12-03 14:02
dokument Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4738 z dnia 23.09.2019 r.). 2019-12-03 14:01
dokument Uchwała nr X/111/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3785 z dnia 08.07.2019 r.). 2019-08-01 13:53
dokument Uchwała Nr X/108/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4171 z dnia 29.07.2019 r.). 2019-08-01 13:52
dokument Uchwała Nr X/104/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4154 z dnia 29.07.2019 r.). 2019-08-01 13:52
dokument Uchwała Nr X/101/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4195 z dnia 30.07.2019 r.). 2019-08-01 13:51
dokument Uchwała Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/509/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 września 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Międzywodziu" oraz uchwalenia jej statutu ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4170 z dnia 29.07.2019 r.). 2019-08-01 13:50
dokument Uchwała Nr X/99/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3784 z dnia 08.07.2019 r.). 2019-08-01 13:49
dokument Uchwała Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2868 z dnia 21.05.2019 r.). 2019-08-01 13:48
dokument Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3222 z dnia 10.06.2019 r.). 2019-08-01 13:45
dokument Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2867 z dnia 21.05.2019 r.). 2019-08-01 13:44
dokument Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3221 z dnia 10.06.2019 r.). 2019-08-01 13:42
dokument Uchwała Nr IX/70/19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1926 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-08-01 13:41
dokument Uchwała Nr VIII/67/ 19 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3063 z dnia 04.06.2019 r.). 2019-08-01 13:41
dokument Uchwała Nr VII/66/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 z dnia 27 marca 2019 r. . . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2015 z dnia 15.04.2019 r.). 2019-08-01 12:53
dokument Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1926 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-08-01 12:53
dokument Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1924 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-08-01 12:53
dokument Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Dziwnów z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1922 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-08-01 12:53
dokument Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustanowienia insygniów organów gminy Dziwnów: Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie oraz Burmistrza Dziwnowa z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1919 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-08-01 12:52
dokument Uchwała Nr V/41/19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium z dnia 23 stycznia2019 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1079 z dnia 20.02.2019 r.). 2019-08-01 12:52
dokument Uchwała Nr V/40/19 w sprawie w sprawie określenia jednolitych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium z dnia 23 stycznia2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1078 z dnia 20.02.2019 r.). 2019-08-01 12:52
dokument Uchwała Nr IV/37/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2019. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.263 z dnia 07.01.2019 r.). 2019-08-01 12:52
dokument Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2019 ? 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.618 z dnia 22.01.2019 r.). 2019-08-01 12:51
dokument Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ulicy Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.623 z dnia 22.01.2019 r.). 2019-08-01 12:51
dokument Uchwała Nr IV/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.622 z dnia 22.01.2019 r.). 2019-08-01 12:51
dokument Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.621 z dnia 22.01.2019 r.). 2019-08-01 12:51
dokument Uchwała Nr IV/22/18 w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w przedszkolu" na lata 2019 - 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.620 z dnia22.01.2019 r.). 2019-08-01 12:50
dokument Uchwała Nr IV/21/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023" z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.619 z dnia22.01.2019 r.). 2019-08-01 12:50
dokument Uchwała Nr III/20/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. z dnia 3 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5806 z dnia 13.12.2018 r.). 2019-08-01 12:49
dokument Uchwała Nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/377/2002 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów z dnia 3 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.295 z dnia 09.01.2019 r.). 2019-08-01 12:48