Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Osiągnięte przez gminę poziomy

w 2014 roku:

Gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (art. 3c Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1399):

a) do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

b) do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

380,83 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 380,83 %, tym samym Gmina Dziwnów nie osiągnęła poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wskazany powyżej dopuszczalny poziom składowania OUB odnosi się do ilości odpadów wytworzonych w 1995 r., jednak nie uwzględnia różnicy w masie odpadów wytwarzanych w 1995 r. i obecnie. Warto zauważyć również, że ilości odpadów ulegających biodegradacji z 1995 r. oblicza się jedynie na podstawie ilości mieszkańców, a więc ze strumienia odpadów komunalnych powstających tylko na terenie nieruchomości zamieszkałych. W nowym systemie gmina rozlicza się z masy odpadów zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. W zależności więc od ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (a więc także wytwarzanych przez turystów i osoby przebywające czasowo), konieczny do osiągnięcia poziom redukcji będzie w rzeczywistości większy.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy u.c.p.g. Wyliczenia sporządzono wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

20

 

30

 

40

 

50

Osiągnięty przez Gminę Dziwnów poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku wyniósł w 121,39 % tym samym Gmina Dziwnów osiągnęła poziom recyklingu.

w 2015 roku:

osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

 

279,88

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 279,88 %, tym samym Gmina Dziwnów nie osiągnęła poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty przez Gminę Dziwnów poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku wyniósł w 127,21 % tym samym Gmina Dziwnów osiągnęła poziom recyklingu.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] – 100 %.

 

w 2016 roku:

W związku z tym, że pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych nie były składowane w 2016r., poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0% (pozostałości z sortowania zostały przekazane do firmy Remondis Szczecin Sp. z o.o. ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, Szczecin).

Osiągnięty przez Gminę Dziwnów poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w 2016 roku wyniósł w 185,68 % tym samym Gmina Dziwnów osiągnęła poziom recyklingu.

 

w 2017 roku:

W związku z tym, że pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych nie były składowane w 2017r., poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0% (pozostałości z sortowania zostały przekazane do firmy Remondis Szczecin Sp. z o.o. ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, Szczecin).

Osiągnięty przez Gminę Dziwnów poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w 2017 roku wyniósł w 74,13 % tym samym Gmina Dziwnów osiągnęła poziom recyklingu.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] – 100 %.

w 2018 roku:

W związku z tym, że pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych nie były składowane w 2018 r., poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0% (pozostałości z sortowania zostały przekazane do firmy Remondis Szczecin Sp. z o.o. ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, Szczecin).

Osiągnięty przez Gminę Dziwnów poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w 2018 roku wyniósł w 128,05 % tym samym Gmina Dziwnów osiągnęła poziom recyklingu.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] – 100 %.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Ciszczyk 01-03-2019 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Ciszczyk 19-09-2020 16:17