herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XLV/494/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu ?Promyk Słońca? w Dziwnowie prowadzonym przez Gminę Dziwnów -( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3149 z dnia 04.07.2018 r.).