herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości poboru oraz wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie gminy Dziwnów prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1627 z dnia 11.04.2018 r.).