herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XLI/448/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi (Dz. U.Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1581), zmienionej Uchwałą Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 3135) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1494 z dnia 03.04.2018 r.).