herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XLI/447/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. U.Woj. Zach. Z 2017 r. poz. 1580) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1495 z dnia 03.04.2018 r.).