Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLII/469/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości poboru oraz wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie gminy Dziwnów prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 2018-04-04 15:08
dokument Uchwała Nr XLII/468/2018 w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Oświaty i Kultury z siedzibą w Dziwnowie. 2018-04-04 15:07
dokument Uchwała Nr XLII/467/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Dziwnów udziału w prawie użytkowania wieczystego. 2018-04-04 15:07
dokument Uchwała Nr XLII/466/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-04 15:06
dokument Uchwała Nr XLII/465/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 2018-04-04 15:06
dokument Uchwała Nr XLII/464/2018 w sprawie podziału gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-04 15:05
dokument Uchwała Nr XLII/463/2018 w sprawie podziału gminy Dziwnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-04 15:05
dokument Uchwała Nr XLII/462/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 r. 2018-04-04 15:04
dokument Uchwała Nr XLII/461/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-04-04 15:04
dokument Uchwała Nr XLII/460/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. 2018-04-04 15:04
dokument Uchwała Nr XLII/459/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. 2018-04-04 15:03
dokument Uchwała Nr XLII/458/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. 2018-04-04 15:03
dokument Uchwała Nr XLII/457/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. 2018-04-04 15:02
dokument Uchwała Nr XLII/456/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-04-04 15:02
dokument Uchwała Nr XLII/455/2018 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dziwnów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym. 2018-04-04 15:01
dokument Uchwała Nr XLII/454/2018 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dziwnowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dziwnowie , Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dziwnowie oraz ze świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dziwnów stanowiących mienie komunalne. 2018-04-04 15:01
dokument Uchwała Nr XLII/453/2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. 2018-04-04 15:00
dokument Uchwała Nr XLII/452/2018 w sprawie powołania Komisji do opracowania zmian Statutu Gminy Dziwnów oraz statutów sołectw w Gminie Dziwnów. 2018-04-04 15:00
dokument Uchwała Nr XLII/451/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 2018-04-04 15:00
dokument Uchwała Nr XLII/450/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 2018-04-04 14:59
dokument Uchwała Nr XLII/449/2018 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dziwnowie. 2018-04-04 14:59