Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLI/448/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi (Dz. U.Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1581), zmienionej Uchwałą Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 3135) 2018-02-27 12:05
dokument Uchwała Nr XLI/447/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. U.Woj. Zach. Z 2017 r. poz. 1580) 2018-02-27 12:05
dokument Uchwała Nr XLI/446/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. 2018-02-27 12:04
dokument Uchwała Nr XLI/445/2018 wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-02-27 12:04
dokument Uchwała Nr XLI/444/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. 2018-02-27 12:03
dokument Uchwała Nr XLI/443/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek. 2018-02-27 12:03
dokument Uchwała Nr XLI/442/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. 2018-02-27 12:03
dokument Uchwała Nr XLI/441/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Międzywodzie. 2018-02-27 12:02
dokument Uchwała Nr XLI/440/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnówek. 2018-02-27 12:02
dokument Uchwała Nr XLI/439/2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin. 2018-02-27 12:01
dokument Uchwała Nr XLI/438/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie. 2018-02-27 12:01
dokument Uchwała Nr XLI/437/2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie. 2018-02-27 12:00
dokument Uchwała Nr XLI/436/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ul. Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek. 2018-02-27 11:59
dokument Uchwała Nr XLI/435/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2018 r. 2018-02-27 11:59
dokument Uchwała Nr XLI/434/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2018 r. 2018-02-27 11:58
dokument Uchwała Nr XLI/433/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2018 r. 2018-02-27 11:57
dokument Uchwała Nr XLI/432/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Dziwnów w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Dziwnów. 2018-02-27 11:57
dokument Uchwała Nr XLI/431/2018 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie. 2018-02-27 11:57
dokument Uchwała Nr XLI/430/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż? jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. 2018-02-27 11:56