herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała nr XXXVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.565 z dnia 25.01.2018 r.).