Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXVIII/425/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. 2018-01-03 13:38
dokument Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. 2018-01-03 13:38
dokument Uchwała nr XXXVIII/423/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2018-01-03 13:37
dokument Uchwała nr XXXVIII/422/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018 - 2032. 2018-01-03 13:37
dokument Uchwała nr XXXVIII/421/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2018. 2018-01-03 13:36
dokument Uchwała nr XXXVIII/420/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dziwnów na lata 2018 - 2020. 2018-01-03 13:36
dokument Uchwała nr XXXVIII/419/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 2018-01-03 13:35
dokument Uchwała nr XXXVIII/418/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dziwnów na lata 2018 - 2020. 2018-01-03 13:35
dokument Uchwała nr XXXVIII/417/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dziwnów. 2018-01-03 13:34
dokument Uchwała nr XXXVIII/416/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 241/10/ 2018-01-03 13:34
dokument Uchwała nr XXXVIII/415/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Dziwnówek. 2018-01-03 13:33
dokument Uchwała nr XXXVIII/414/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 890/ 2018-01-03 13:33
dokument Uchwała nr XXXVIII/413/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /dz. Nr 340/ 2018-01-03 13:33
dokument Uchwała nr XXXVIII/412/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." 2018-01-31 15:01
dokument Uchwała nr XXXVIII/411/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." 2018-01-31 15:01
dokument Uchwała nr XXXVIII/410/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 2018-01-03 13:30