Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVI/407/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim uczestników z terenu gminy Dziwnów. 2017-12-05 11:35
dokument Uchwała Nr XXXVI/406/2017 uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-12-05 11:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/405/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego do kwoty 270 000,00 zł. na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów" w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ścieżki rowerowej. 2017-12-05 11:34
dokument Uchwała Nr XXXVI/404/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/133/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. 2017-12-05 11:32
dokument Uchwała Nr XXXVI/403/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/129/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-12-05 11:32
dokument Uchwała Nr XXXVI/402/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XIII/128/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-12-05 11:32
dokument Uchwała Nr XXXVI/401/2017 w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/124/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. 2017-12-05 11:31
dokument Uchwała Nr XXXVI/400/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. 2017-12-05 11:31
dokument Uchwała Nr XXXVI/399/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie. 2017-12-05 11:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/398/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk morskich położonych w Gminie Dziwnów. 2017-12-05 11:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/397/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. 2017-12-05 11:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/396/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów i Dziwnówek oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2017-12-05 11:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/395/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. 2017-12-05 11:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/394/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. 2017-12-05 11:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/393/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2017-12-05 11:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/392/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. 2017-12-05 11:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/391/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. 2017-12-05 11:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/390/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2017-12-05 11:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/389/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-12-05 11:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/388/2017 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2018-01-11 08:13