herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr CCCXXXII-581-2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dziwnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-09-13 13:17
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2017 rok. 2018-09-13 13:15
Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. 2018-01-04 12:33
Uchwała nr XXXVIII/421/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2018. 2018-01-04 12:32
Uchwała Nr CCCLXII-625-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032. 2018-01-04 12:27
Uchwała Nr CCCLXII-624-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2018 rok. 2018-01-04 12:25
Uchwała Nr CCCLXII-623-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2018 rok. 2018-01-04 12:24
Projekt Budżetu na rok 2018. 2017-11-22 08:11