Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXI/351/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. 2017-07-03 11:54
dokument Uchwała Nr XXXI/350/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-07-03 11:54
dokument Uchwała Nr XXXI/349/2017 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-07-03 11:54
dokument Uchwała Nr XXXI/348/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnówek ze Skarbem Państwa z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów związanych z utrzymaniem charakteru turystyczno - wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpieliska nadmorskiego. 2017-07-03 11:53
dokument Uchwała Nr XXXI/347/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Międzywodzie ze Skarbem Państwa - lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Międzyzdroje w celu uregulowania spraw terenowo - prawnych. 2017-07-03 11:52
dokument Uchwała Nr XXXI/346/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów./dz. Nr 319/. 2017-07-03 11:52
dokument Uchwała Nr XXXI/345/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie./ dz. Nr 303/4/. 2017-07-03 11:51
dokument Uchwała Nr XXXI/344/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów./dz. Nr 240/46/. 2017-07-03 11:51
dokument Uchwała Nr XXXI/343/2017 w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów. 2017-07-03 11:50
dokument Uchwała Nr XXXI/342/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów./dz. Nr 603/20/. 2017-07-03 11:50
dokument Uchwała Nr XXXI/341/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie./ dz. Nr 175/7/. 2017-07-03 11:49
dokument Uchwała Nr XXXI/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa, - Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Gryfice z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację podziemnej , kablowej sieci oświetlenia ulicznego wraz z lampami. 2017-07-03 11:48
dokument Uchwała Nr XXXI/339/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie./ dz. Nr 755/55 i 838/10/. 2017-07-03 11:47
dokument Uchwała Nr XXXI/338/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnów ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów związanych z utrzymaniem charakteru turystyczno - wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpieliska nadmorskiego./dz. Nr 611/9/. 2017-07-03 11:47
dokument Uchwała Nr XXXI/337/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów. 2017-07-03 11:46
dokument Uchwała Nr XXXI/336/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 410/2/. 2017-07-03 11:42
dokument Uchwała Nr XXXI/335/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2017-07-03 11:41
dokument Uchwała Nr XXXI/334/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 755/14/. 2017-07-03 11:41
dokument Uchwała Nr XXXI/333/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / dz. Nr 241/10/. 2017-07-03 11:40
dokument Uchwała Nr XXXI/332/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. dawniej 775/17/. 2017-07-03 11:39
dokument Uchwała Nr XXXI/331/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2017 r. poz. 1581). 2017-07-03 11:39
dokument Uchwała Nr XXXI/330/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1 po południowej stronie drogi wojewódzkiej. 2017-07-03 11:38
dokument Uchwała Nr XXXI/329/2017 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych. 2017-07-03 11:37
dokument Uchwała Nr XXXI/328/2017 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 2017-07-03 11:37
dokument Uchwała Nr XXXI/327/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 2017-07-03 11:36
dokument Uchwała Nr XXXI/326/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2016 r. 2017-07-03 11:35