Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwałą nr XXVIII/308/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów. 2017-03-23 13:03
dokument Uchwała nr XXVIII/307/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-03-23 13:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/306/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnówek ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów związanych z utrzymaniem charakteru turystyczno - wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpieliska nadmorskiego. 2017-03-23 13:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/305/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 854/101/. 2017-03-23 13:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/304/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnówek /dz. Nr 58/. 2017-03-23 13:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/303/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 397/4/. 2017-03-23 13:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/302/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 222/. 2017-03-23 13:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/301/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek / nr dz. 24/11/. 2017-03-23 13:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/300/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /nr dz.611/9/. 2017-03-23 13:00
dokument Uchwała Nr XXVIII/299/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /nr dz. 901/. 2017-03-23 12:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/298/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2017-03-23 12:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/297/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek / nr 132/6/. 2017-03-23 12:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/296/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /nr 380/5/. 2017-03-23 12:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/295/2017 w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. 2017-03-23 12:58
dokument Uchwała Nr XXVIII/294/2017 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. 2017-03-23 12:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/293/2017 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 2017-03-23 12:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/292/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. 2017-03-23 12:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/291/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. 2017-03-23 12:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/290/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2017 r. 2017-03-23 12:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/289/2017 w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Dziwnów. 2017-03-23 12:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/288/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2017 r. 2017-03-23 12:54
dokument Uchwała Nr XXVIII/287/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2017 r. 2017-03-23 12:54