Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV / 271/2016 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2017". 2017-01-16 12:31
dokument Uchwała Nr XXIV/ 270/2016 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2017". 2017-01-16 12:30
dokument Uchwała Nr XXIV / 269/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 2017-01-16 12:29
dokument Uchwała Nr XXIV / 268/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2017-01-16 12:29
dokument Uchwała Nr XXIV / 267/2016 zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów. 2017-01-16 12:28
dokument Uchwała Nr XXIV / 266/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. 2017-01-16 12:28
dokument Uchwała Nr XXIV / 265/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2017. 2017-01-16 12:27
dokument Uchwała Nr XXIV / 264/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2017-01-16 12:27
dokument Uchwała Nr XXIV / 263/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 141/5/. 2017-01-16 12:26
dokument Uchwała Nr XXIV / 262/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnówek. 2017-01-16 12:26
dokument Uchwała Nr XXIV / 261/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu położonych w obrębie Dziwnówek. 2017-01-16 12:25
dokument Uchwała Nr XXIV / 260/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 386/5/. 2017-01-16 12:25
dokument Uchwała Nr XXIV / 259/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 332/41 na rzecz wł. dz. 315/4,315/5 i 331/1/. 2017-01-16 12:25
dokument Uchwała Nr Nr XXIV / 258/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 332/41 na rzecz właściciela 332/25/. 2017-01-16 12:24
dokument Uchwała Nr XXIV / 257/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 315/7/. 2017-01-16 12:23
dokument Uchwała Nr XXIV / 256/2016 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2 /dz. Nr 114/62/. 2017-01-16 12:23
dokument Uchwała Nr XXIV / 255/2016 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Łukęcin 2/dz. Nr 32/10/. 2017-01-16 12:22
dokument Uchwała Nr XXIV / 254/2016 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów /dz. Nr 251/. 2017-01-16 12:22
dokument Uchwała Nr XXIV / 253/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2017-01-16 12:21