Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała nr VI-33-2007 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierający powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa ) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i konsumpcji napojów alkoholowych na terenie gminy Dziwnów


Uchwała Nr VI / 33/ 2007

Rady Miejskiej w Dziwnowie

Z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierający powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa ) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i konsumpcji napojów alkoholowych na terenie gminy Dziwnów.

Na podstawie art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, nr 122, poz. 1143, z 2004 r. nr 29, poz. 257, nr 99, poz. 1001, nr 152, poz. 1597, nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 23, poz. 186, nr 132, poz. 1110, nr 155, poz. 1298, nr 179, poz. 1485, z 2006 r. nr 170, poz. 1217, nr 171, poz. 1225, Nr 220,poz.1600 ) - Rada Miejska w Dziwnowie

Uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Dziwnów ustala się następującą liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/:

  1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 60 punktów,

  2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 80 punktów.

§ 2.1. Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w restauracjach, barach i kawiarniach.

2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów nieprzekraczających 4,5% alkoholu oraz piwa może odbywać się w piwiarniach, smażalniach, namiotach gastronomicznych i ogródkach piwnych.

3.Ogródek piwny powinien być oddzielony od ciągu komunikacyjnego estetycznym ogrodzeniem nieutrudniającym dostępu do miejsc użyteczności publicznej.

4.Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić konsumentom dostęp do sanitariatu w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych, łącznie z piwem w godzinach otwarcia punktu sprzedaży

i konsumpcji.

§ 3. 1. Zakazuje się sprzedaży, podawania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, w tym także piwa na obszarze plaż, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 5.

2. Zezwala się sprzedaży, podawania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych , w tym także piwa na obszarze plaż osobom , które otrzymały zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym zakresie i miejscu przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

§ 4.1. Na organizowanie imprez okolicznościowych, podczas których może być spożywany alkohol wyznacza się na terenie gminy następujące miejsca:

1/ parki,

2/ nabrzeże przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Dziwnowie,

3/ boiska sportowe,

4/ strażnice OSP,

5/ plaże na okres do 2 dni w związku z organizowaną tam imprezą okolicznościową przy zapewnieniu przez organizatora dostępu konsumentom do sanitariatów w miejscu i w czasie trwania imprezy

2.Dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie piwa w okresie całego sezonu letniego w parku przy ul. Sienkiewicza/Parkowa w Dziwnowie.

§ 5. Ustala się, że granice punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być zlokalizowane w stosunku do następujących obiektów bliżej niż:

1/ szkół, przedszkoli oraz świetlic socjoterapeutycznych - 30 metrów do budynku,

2/ obiektów kultu religijnego - 20 metrów od granicy nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VI/41/2003 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dziwnów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Pociask 05-04-2007 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2007 08:33