Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII.113.S.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2016-06-15 11:04
dokument Uchwała Nr XIX/183/2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Dziwnowa. 2016-05-17 14:47
dokument Uchwała Nr XIX/182/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2016 - 2032. 2016-05-17 14:46
dokument Uchwała Nr XIX/181/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-05-17 14:45
dokument Uchwała Nr XIX/180/2016 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Dziwnów rodziny narodowości polskiej - repatriantów z Ukrainy. 2016-05-17 14:46
dokument Uchwała Nr XIX/179/2016 w sprawie nazwy ulicy w Dziwnówku. 2016-05-17 14:45
dokument Uchwała Nr XIX/178/2016 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dziwnowie. 2016-05-17 14:44
dokument Uchwała Nr XIX/177/2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 r. dla Gminy Dziwnów. 2016-05-17 14:43
dokument Uchwała Nr XIX/176/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2015 r. 2016-05-17 14:44
dokument Uchwała Nr XIX/175/2016 w sprawie opłaty targowej. 2016-05-17 14:43
dokument Uchwała Nr XIX/174/2016 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2016. 2016-05-17 14:42
dokument Uchwała Nr XIX/173/2016 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu (dz. Nr 111/2). 2016-05-17 14:42
dokument Uchwała Nr XIX/172/2016 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie (dz. Nr 214/3, 214/4, 214/5). 2016-05-17 14:41
dokument Uchwała Nr XIX/171/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Międzywodziu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 750/8/. 2016-05-17 14:41
dokument Uchwała Nr XIX/170/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. nr 252/. 2016-05-17 14:41