herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5730 z dnia 30.12.2015 r.).