herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5729 z dnia 30.12.2015 r.).