herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4855 z dnia 01.12.2015 r.).