Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII/135/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 2015-12-14 09:51
dokument Uchwała Nr XIII/134/2015 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 19 i 21 w Dziwnowie, stanowiącego mienie komunalne, dotychczasowemu użytkownikowi. 2015-12-14 09:50
dokument Uchwała Nr XIII/133/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. 2015-12-14 09:50
dokument Uchwała Nr XIII/132/2015 w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. 2015-12-14 09:49
dokument Uchwała Nr XIII/131/2015 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 2015-12-14 09:48
dokument Uchwała Nr XIII/130/2015 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2015-12-14 09:47
dokument Uchwała Nr XIII/129/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-12-14 09:46
dokument Uchwała Nr XIII/128/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-12-14 09:46
dokument Uchwała Nr XIII/127/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 2015-12-14 09:45
dokument Uchwała Nr XIII/126/2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 2015-12-14 09:44
dokument Uchwała Nr XIII/125/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-12-14 09:44
dokument Uchwała Nr XIII/124/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. 2015-12-14 09:43
dokument Uchwała Nr XIII/123/2015 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów. 2015-12-14 09:43
dokument Uchwała Nr XIII/122/2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Dziwnów na rok 2016". 2015-12-14 09:42
dokument Uchwała Nr XIII/121/2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2016". 2015-12-14 09:41