herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Uchwała Nr XXII.209.S.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 września 2015 r.: Nr IX/98/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2015-2032 oraz Nr IX/96/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.