Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr LII/537/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5343 z dnia 16.11.2018 r.). 2019-01-17 12:37
dokument Uchwała nr LII/535/2018 w sprawie Statutu Gminy Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5383 z dnia 19.11.2018 r.). 2019-01-17 12:36
dokument Uchwała nr LI/534/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4799 z dnia 24.10.2018 r.). 2019-01-17 12:36
dokument Uchwała Nr L/527/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4680 z dnia 17.10.2018 r.). 2019-01-17 12:36
dokument Uchwała nr L/522/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4941 z dnia 26.10.2018 r.). 2019-01-17 12:28
dokument Uchwała nr L/521/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4940 z dnia 26.10.2018 r.). 2019-01-17 12:27
dokument Uchwała Nr XLIX/510/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4044 z dnia 06.09.2018 r.). 2018-09-24 10:15
dokument Uchwała Nr XLVIII/508/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3929 z dnia 23.08.2018 r.). 2018-09-24 09:38
dokument Uchwała Nr XLVIII/505/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk na obszarze gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4116 z dnia 11.09.2018 r.). 2018-09-24 09:37
dokument Uchwała Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4114 z dnia 11.09.2018 r.). 2018-09-24 09:37
dokument Uchwała Nr XLVI/500/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3165 z dnia 04.07.2018 r.). 2018-09-24 09:34
dokument Uchwała Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2829) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3744 z dnia 02.08.2018 r.). 2018-09-24 09:34
dokument Uchwała Nr XLV/496/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2854 z dnia 14.06.2018 r.). 2018-09-24 09:34
dokument Uchwała Nr XLV/495/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych. - ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3150 z dnia 04.07.2018 r.). 2018-09-24 09:29
dokument Uchwała Nr XLV/494/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu ?Promyk Słońca? w Dziwnowie prowadzonym przez Gminę Dziwnów -( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3149 z dnia 04.07.2018 r.). 2018-09-24 09:28
dokument Uchwała nr XLIV/489/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2715 z dnia 06.06.2018 r.). 2018-09-24 09:26
dokument Uchwała nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2829 z dnia 14.06.2018 r.). Zmiana - Uchwała Nr XLVI/497/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. 2018-09-24 09:25
dokument Uchwała nr XLIV/476/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej, część wschodnia ulicy Osiedle Brzozowe( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2839 z dnia 14.06.2018 r.). 2018-09-24 09:23
dokument Uchwała nr XLIV/475/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej - hali sportowo - widowiskowej w Dziwnowie. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2830 z dnia 14.06.2018 r.). 2018-09-24 09:22
dokument Uchwała nr XLIV/474/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2838 z dnia14.06.2018 r.). 2018-09-24 09:19
dokument Uchwała nr XLIII/471/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2273 z dnia 07.05.2018 r.). 2018-05-08 15:24
dokument Uchwała Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości poboru oraz wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie gminy Dziwnów prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1627 z dnia 11.04.2018 r.). 2018-05-08 15:14
dokument Uchwała Nr XLII/466/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1626 z dnia 11.04.2018 r.). 2018-05-08 15:13
dokument Uchwała Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2231 z dnia 07.05.2018 r.). 2018-05-08 15:13
dokument Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. .- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2230 z dnia 07.05.2018 r.). 2018-05-08 15:13
dokument Uchwała Nr XLII/463/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Dziwnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. .- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2229 z dnia 07.05.2018 r.). 2018-05-08 15:12
dokument Uchwała Nr XLII/455/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dziwnów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym - ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2228 z dnia 07.08.2018 r.). 2018-05-08 15:11
dokument Uchwała Nr XLI/448/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi (Dz. U.Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1581), zmienionej Uchwałą Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 3135) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1494 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:20
dokument Uchwała Nr XLI/447/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. U.Woj. Zach. Z 2017 r. poz. 1580) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1495 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:19
dokument Uchwała Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1496 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:19
dokument Uchwała Nr XLI/439/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1224 z dnia 09.03.2018 r.). 2018-04-16 13:18
dokument Uchwała Nr XLI/438/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1223 z dnia 09.03.2018 r.). 2018-04-16 13:17
dokument Uchwała Nr XLI/437/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1222 z dnia 09.03.2018 r.). 2018-04-16 13:17
dokument Uchwała Nr XLI/435/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1497 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:16
dokument Uchwała Nr XLI/431/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1498 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:14
dokument Uchwała nr XXXIX/429/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.889 z dnia 21.02.2018 r.). 2018-04-16 13:14
dokument Uchwała nr XXXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.683 z dnia 02.02.2018 r.). 2018-02-19 08:31
dokument Uchwała nr XXXVIII/423/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.176 z dnia 04.01.2018 r.). 2018-02-19 08:30
dokument Uchwała nr XXXVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2018. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.175 z dnia 04.01.2018 r.). 2018-02-19 08:29
dokument Uchwała nr XXXVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.565 z dnia 25.01.2018 r.). 2018-02-19 08:29
dokument Uchwała nr XXXVIII/417/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.564 z dnia 25.01.2018 r.). 2018-02-19 08:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/408/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 grudnia 2017 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5408 z dnia 19.12.2017 r.). 2018-02-19 08:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/406/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5096 z dnia 06.12.2017 r.). 2018-02-19 08:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/404/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/133/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5095 z dnia 06.12.2017 r.). 2018-02-19 08:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/403/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/129/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5094 z dnia 06.12.2017 r.). 2018-02-19 08:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/402/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XIII/128/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5349 z dnia 15.12.2017 r.). 2018-02-19 08:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/401/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/124/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5277 z dnia 14.12.2017 r.). 2018-02-19 08:24
dokument Uchwała Nr XXXVI/398/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk morskich położonych w Gminie Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5276 z dnia 14.12.2017 r.). 2018-02-19 08:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/388/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.297 z dnia 09.01.2018 r.). Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. P-1.4131.468.2017.AB - stwierdzono nieważność § 10 ust. 3 oraz §13 Załącznika Nr 1 do Uchwały 2018-02-19 08:21
dokument Uchwała Nr XXXV/387/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4705 z dnia 21.11.2017 r.). 2018-02-19 08:19
dokument Uchwała Nr XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3869 z dnia 27.09.2017 r.). 2017-11-20 11:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/360/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia miejsc przystanków komunikacyjnych oraz warunków , zasad i opłat za korzystanie z nich. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4243 z dnia 24.10.2017 r.). 2017-11-20 11:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/353/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3488 z dnia 10.08.2017 r.). 2017-08-24 11:46
dokument Uchwała Nr XXXI/350/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2971 z dnia 05.07.2017 r.). 2017-08-21 07:33
dokument Uchwała Nr XXXI/349/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2970 z dnia 05.07.2017 r.). 2017-07-20 11:14
dokument Uchwała Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15.03.202017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3135 z dnia 14.07.2017 r.). 2017-07-20 11:13
dokument Uchwała Nr XXX/325/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2017. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2369 z dnia 24.05.2017 r.). 2017-07-20 11:13
dokument Uchwała Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2345 z dnia 24.05.2017 r.). 2017-07-20 11:12
dokument Uchwała Nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1888 z dnia 04.05.2017 r.). 2017-05-10 08:14
dokument Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu na terenie gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 14 z 30.04.2009, poz. 572; z 2011 Nr 41, poz. 731) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1891 z dnia 04.05.2017 r.). 2017-05-10 08:13
dokument Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1890 z dnia 04.05.2017 r.). 2017-05-10 08:03
dokument Uchwała nr XXVIII/307/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1889 z dnia 04.05.2017 r.). 2017-05-10 08:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1582 z dnia12.04.2017 r.). 2017-05-10 08:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1581 z dnia12.04.2017 r.). Zmiana: Uchwała Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. 2017-07-20 11:16
dokument Uchwała Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1580 z dnia12.04.2017 r.). 2017-05-10 07:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1579 z dnia12.04.2017 r.). 2017-05-10 07:59
dokument Uchwała Nr XXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1578 z dnia12.04.2017 r.). 2017-05-10 07:58
dokument Uchwała Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.774 z dnia17.02.2017 r.). 2017-05-10 07:58
dokument Uchwała Nr XXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/604/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym "Promyk Słońca" prowadzonym przez Gminę Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1044 z dnia 08.03.2017 r.). 2017-05-10 07:57
dokument Uchwała Nr XXVI/280/2017 2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.274 z dnia 13.01.2017 r.). 2017-01-17 08:10
dokument Uchwała Nr XXIV / 268/2016 2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.94 z dnia 05.01.2017 r.). 2017-01-17 08:09
dokument Uchwała Nr XXIV / 267/2016 2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.371 z dnia 20.01.2017 r.). 2017-01-27 11:13
dokument Uchwała Nr XXIV / 265/2016 2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2017. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.96 z dnia 05.01.2017 r.). 2017-01-17 08:07
dokument Uchwała Nr XXIV / 264/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.95 z dnia 05.01.2017 r.). 2017-01-17 08:05
dokument Uchwała Nr XXIII/251/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4625 z dnia 30.11.2016 r.). 2017-01-17 08:05
dokument Uchwała Nr XXIII/250/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5124 z dnia 22.12.2016 r.). 2017-01-17 08:04
dokument Uchwała Nr XXIII/249/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5123 z dnia 22.12.2016 r.). 2017-01-17 08:04
dokument Uchwała Nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5122 z dnia 22.12.2016 r.). 2017-01-17 08:02
dokument Uchwała Nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4624 z dnia 30.11.2016 r.). 2017-01-17 08:01
dokument Uchwała Nr XXII/231/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-14 12:32
dokument Uchwała Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-10-14 12:32
dokument Uchwała Nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-14 12:31
dokument Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dziwnów. 2016-10-14 12:30
dokument Uchwała Nr XIX.149.S.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie umorzenia postepowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2016-08-05 11:35
dokument Uchwała Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie opłaty targowej. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2629 z dnia 04.07.2016 r.). 2016-07-12 15:20
dokument Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2628 z dnia 04.07.2016 r.). 2016-07-12 15:20
dokument Uchwała Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów - obszarów w obrębie Międzywodzie w rejonie ulic: Wczasowej, Spokojnej, Plażowej i Armii Krajowej oraz ulic: Szkolnej, Leśnej i Zwycięstwa (( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3048 z dnia 26.07.2016 r.). 2016-08-01 07:42
dokument Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2627 z dnia 04.07.2016 r.). 2016-07-12 15:18
dokument Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2767 z dnia 08.07.2016 r.). 2016-07-12 15:18
dokument Uchwała Nr XX/186/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/16/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 roku. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2766 z dnia 08.07.2016 r.). 2016-07-12 15:17
dokument Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2094 z dnia 20.05.2016 r.). 2016-06-17 09:27
dokument Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 w sprawie nazwy ulicy w Dziwnówku.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2153 z dnia 30.05.2016 r.). 2016-06-17 09:26
dokument Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Szczecinie - Uchwała Nr XIII.S.2016 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie opłaty targowej publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2361 z dnia 10.06.2016 r.). 2016-07-04 10:11
dokument Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 w sprawie opłaty targowej.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2075 z dnia 20.05.2016 r.). 2016-06-17 09:23
dokument Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2016 .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2347 z dnia 09.06.2016 r.). 2016-06-17 09:22
dokument Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1659 z dnia 21.04.2016 r.). 2016-04-22 12:02
dokument Uchwała Nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1658 z dnia 21.04.2016 r.). 2016-04-22 12:01
dokument Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2016 roku .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1657 z dnia 21.04.2016 r.). 2016-04-22 12:00
dokument Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1566 z dnia 12.04.2016 r.). 2016-04-22 12:00
dokument Uchwała Nr XIV/154/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.793 z dnia 18.02.2016 r..). 2016-02-24 11:15
dokument Uchwała Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5734 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:16
dokument Uchwała Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5730 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:15
dokument Uchwała Nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5731 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:14
dokument Uchwała Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2016. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5733 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:14
dokument Uchwała Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5732 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:13
dokument Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5431 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:12
dokument Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5436 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:11
dokument Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5607 z dnia 23.12.2015 r.). 2016-01-07 08:10
dokument Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5555 z dnia 17.12.2015 r.). 2016-01-07 08:09
dokument Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5729 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:09
dokument Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5435 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:08
dokument Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5554 z dnia 17.12.2015 r.). 2016-01-07 08:07
dokument Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5434 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:06
dokument Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5433 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:05
dokument Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5432 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:04
dokument Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5553 z dnia 17.12.2015 r.). 2016-01-07 08:03
dokument Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5559 z dnia 21.12.2015 r.). 2016-01-07 08:02
dokument Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4882 z dnia 02.12.2015 r.). 2016-01-07 08:01
dokument Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych..( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4881 z dnia 02.12.2015 r.). 2016-01-07 08:00
dokument Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4880 z dnia 02.12.2015 r.). 2016-01-07 07:59
dokument Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia zasad ustalenia, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4879 z dnia 02.12.2015 r.). 2016-01-07 07:58
dokument Uchwała Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4027 z dnia 22.10.2015 r.). .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4534 z dnia 17.11.2015 r.). 2016-01-07 07:57
dokument Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4855 z dnia 01.12.2015 r.). 2016-01-07 07:55
dokument Uchwała Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4027 z dnia 22.10.2015 r.). 2015-10-26 12:16
dokument Uchwała Nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 08.09.20015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3742 z dnia 05.10.2015 r.). 2015-10-12 10:06
dokument Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3123 z dnia 06.08.2015 r.). 2015-08-13 12:01
dokument Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2216 z dnia 03.06.2015 r.). 2015-07-07 15:23
dokument Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2015 (publikacja- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2493 z dnia 23.06.2015 r.). 2015-07-07 13:52
dokument Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów(publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2715 z dnia 07.07.2015.). 2015-07-07 13:51
dokument Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie opłaty targowej (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2215 z dnia 03.06.2015 r.). 2015-07-07 15:22
dokument Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2714 z dnia 07.07.2015 ). 2015-07-07 13:50
dokument Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1406 z dnia 15.04.2015 r.) 2015-05-12 13:35
dokument Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXIV/122/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1875 z dnia 12.05.2015 r.). 2015-08-13 11:51
dokument Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1874 z dnia 12.05.2015 r.). 2015-08-13 11:47
dokument Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/397/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz 1479 z dnia 21.04.2015 r.). 2015-05-12 13:32
dokument Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/438/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/535/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 listopada 2013 r. . (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1017 z dnia 26.03.2015 r.) 2015-03-27 11:45
dokument Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2015 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1018 z dnia 26.03.2015 r.) 2015-03-27 11:44
dokument Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zmiany granic miasta Dziwnowa (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1019 z dnia 26.03.2015 r.) 2015-03-27 11:43
dokument Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.626 z dnia 02.03.2015 r.) 2015-03-16 15:09
dokument Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2015 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.297 z dnia 28.01.2015 r.) 2015-02-02 10:57
dokument Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 296 z dnia 28.01.2015 r.) 2015-02-02 10:56