Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VII/66/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 z dnia 27 marca 2019 r. . . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2015 z dnia 15.04.2019 r.). 2019-04-17 14:28
Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1926 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-04-17 14:27
Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1924 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-04-17 14:26
Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Dziwnów z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1922 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-04-17 14:26
Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustanowienia insygniów organów gminy Dziwnów: Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dziwnowie oraz Burmistrza Dziwnowa z dnia 28 lutego 2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1919 z dnia 09.04.2019 r.). 2019-04-17 14:23
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium z dnia 23 stycznia2019 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1079 z dnia 20.02.2019 r.). 2019-04-17 14:25
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie w sprawie określenia jednolitych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium z dnia 23 stycznia2019 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1078 z dnia 20.02.2019 r.). 2019-04-17 14:25
Uchwała Nr IV/37/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2019. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.263 z dnia 07.01.2019 r.). 2019-04-17 14:21
Uchwała Nr IV/28/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2019 ? 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.618 z dnia 22.01.2019 r.). 2019-04-17 14:20
Uchwała Nr IV/27/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren w miejscowości Dziwnówek, w rejonie ulicy Wolności, przy granicy obrębu Dziwnówek z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.623 z dnia 22.01.2019 r.). 2019-04-17 14:19
Uchwała Nr IV/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.622 z dnia 22.01.2019 r.). 2019-04-17 14:18
Uchwała Nr IV/23/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.621 z dnia 22.01.2019 r.). 2019-04-17 14:17
Uchwała Nr IV/22/18 w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w przedszkolu" na lata 2019 - 2023. z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.620 z dnia22.01.2019 r.). 2019-04-17 14:16
Uchwała Nr IV/21/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023" z dnia 20 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.619 z dnia22.01.2019 r.). 2019-04-17 14:15
Uchwała Nr III/20/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. z dnia 3 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5806 z dnia 13.12.2018 r.). 2019-04-17 14:13
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/377/2002 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów z dnia 3 grudnia 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.295 z dnia 09.01.2019 r.). 2019-04-17 14:12
Uchwała nr LII/537/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5343 z dnia 16.11.2018 r.). 2019-01-17 12:37
Uchwała nr LII/535/2018 w sprawie Statutu Gminy Dziwnów (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5383 z dnia 19.11.2018 r.). 2019-01-17 12:36
Uchwała nr LI/534/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4799 z dnia 24.10.2018 r.). 2019-01-17 12:36
Uchwała Nr L/527/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4680 z dnia 17.10.2018 r.). 2019-01-17 12:36
Uchwała nr L/522/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4941 z dnia 26.10.2018 r.). 2019-01-17 12:28
Uchwała nr L/521/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4940 z dnia 26.10.2018 r.). 2019-01-17 12:27
Uchwała Nr XLIX/510/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4044 z dnia 06.09.2018 r.). 2018-09-24 10:15
Uchwała Nr XLVIII/508/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3929 z dnia 23.08.2018 r.). 2018-09-24 09:38
Uchwała Nr XLVIII/505/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Dziwnowa dotyczącego zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk na obszarze gminy Dziwnów ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4116 z dnia 11.09.2018 r.). 2018-09-24 09:37
Uchwała Nr XLVIII/503/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4114 z dnia 11.09.2018 r.). 2018-09-24 09:37
Uchwała Nr XLVI/500/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3165 z dnia 04.07.2018 r.). 2018-09-24 09:34
Uchwała Nr XLVI/497/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2829) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3744 z dnia 02.08.2018 r.). 2018-09-24 09:34
Uchwała Nr XLV/496/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2854 z dnia 14.06.2018 r.). 2018-09-24 09:34
Uchwała Nr XLV/495/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowych. - ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3150 z dnia 04.07.2018 r.). 2018-09-24 09:29
Uchwała Nr XLV/494/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu ?Promyk Słońca? w Dziwnowie prowadzonym przez Gminę Dziwnów -( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3149 z dnia 04.07.2018 r.). 2018-09-24 09:28
Uchwała nr XLIV/489/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2715 z dnia 06.06.2018 r.). 2018-09-24 09:26
Uchwała nr XLIV/487/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2018. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2829 z dnia 14.06.2018 r.). Zmiana - Uchwała Nr XLVI/497/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. 2018-09-24 09:25
Uchwała nr XLIV/476/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej, część wschodnia ulicy Osiedle Brzozowe( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2839 z dnia 14.06.2018 r.). 2018-09-24 09:23
Uchwała nr XLIV/475/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń gminnego obiektu użyteczności publicznej - hali sportowo - widowiskowej w Dziwnowie. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2830 z dnia 14.06.2018 r.). 2018-09-24 09:22
Uchwała nr XLIV/474/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2838 z dnia14.06.2018 r.). 2018-09-24 09:19
Uchwała nr XLIII/471/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2273 z dnia 07.05.2018 r.). 2018-05-08 15:24
Uchwała Nr XLII/469/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu kontroli prawidłowości poboru oraz wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół na terenie gminy Dziwnów prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1627 z dnia 11.04.2018 r.). 2018-05-08 15:14
Uchwała Nr XLII/466/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1626 z dnia 11.04.2018 r.). 2018-05-08 15:13
Uchwała Nr XLII/465/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2231 z dnia 07.05.2018 r.). 2018-05-08 15:13
Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. .- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2230 z dnia 07.05.2018 r.). 2018-05-08 15:13
Uchwała Nr XLII/463/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r w sprawie podziału gminy Dziwnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. .- ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2229 z dnia 07.05.2018 r.). 2018-05-08 15:12
Uchwała Nr XLII/455/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Dziwnów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym - ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2228 z dnia 07.08.2018 r.). 2018-05-08 15:11
Uchwała Nr XLI/448/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi (Dz. U.Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1581), zmienionej Uchwałą Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 3135) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1494 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:20
Uchwała Nr XLI/447/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. U.Woj. Zach. Z 2017 r. poz. 1580) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1495 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:19
Uchwała Nr XLI/442/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1496 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:19
Uchwała Nr XLI/439/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1224 z dnia 09.03.2018 r.). 2018-04-16 13:18
Uchwała Nr XLI/438/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1223 z dnia 09.03.2018 r.). 2018-04-16 13:17
Uchwała Nr XLI/437/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1222 z dnia 09.03.2018 r.). 2018-04-16 13:17
Uchwała Nr XLI/435/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1497 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:16
Uchwała Nr XLI/431/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziwnowie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1498 z dnia 03.04.2018 r.). 2018-04-16 13:14
Uchwała nr XXXIX/429/2018 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.889 z dnia 21.02.2018 r.). 2018-04-16 13:14
Uchwała nr XXXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.683 z dnia 02.02.2018 r.). 2018-02-19 08:31
Uchwała nr XXXVIII/423/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.176 z dnia 04.01.2018 r.). 2018-02-19 08:30
Uchwała nr XXXVIII/421/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2018. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.175 z dnia 04.01.2018 r.). 2018-02-19 08:29
Uchwała nr XXXVIII/419/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.565 z dnia 25.01.2018 r.). 2018-02-19 08:29
Uchwała nr XXXVIII/417/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.564 z dnia 25.01.2018 r.). 2018-02-19 08:28
Uchwała Nr XXXVII/408/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 grudnia 2017 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5408 z dnia 19.12.2017 r.). 2018-02-19 08:27
Uchwała Nr XXXVI/406/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5096 z dnia 06.12.2017 r.). 2018-02-19 08:27
Uchwała Nr XXXVI/404/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/133/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5095 z dnia 06.12.2017 r.). 2018-02-19 08:26
Uchwała Nr XXXVI/403/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/129/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5094 z dnia 06.12.2017 r.). 2018-02-19 08:25
Uchwała Nr XXXVI/402/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie nr XIII/128/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5349 z dnia 15.12.2017 r.). 2018-02-19 08:25
Uchwała Nr XXXVI/401/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XIII/124/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5277 z dnia 14.12.2017 r.). 2018-02-19 08:24
Uchwała Nr XXXVI/398/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielisk morskich położonych w Gminie Dziwnów. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5276 z dnia 14.12.2017 r.). 2018-02-19 08:22
Uchwała Nr XXXVI/388/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.297 z dnia 09.01.2018 r.). Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. P-1.4131.468.2017.AB - stwierdzono nieważność § 10 ust. 3 oraz §13 Załącznika Nr 1 do Uchwały 2018-02-19 08:21
Uchwała Nr XXXV/387/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4705 z dnia 21.11.2017 r.). 2018-02-19 08:19
Uchwała Nr XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3869 z dnia 27.09.2017 r.). 2017-11-20 11:43
Uchwała Nr XXXIV/360/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia miejsc przystanków komunikacyjnych oraz warunków , zasad i opłat za korzystanie z nich. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4243 z dnia 24.10.2017 r.). 2017-11-20 11:42
Uchwała Nr XXXIII/353/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3488 z dnia 10.08.2017 r.). 2017-08-24 11:46
Uchwała Nr XXXI/350/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2971 z dnia 05.07.2017 r.). 2017-08-21 07:33
Uchwała Nr XXXI/349/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2970 z dnia 05.07.2017 r.). 2017-07-20 11:14
Uchwała Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15.03.202017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3135 z dnia 14.07.2017 r.). 2017-07-20 11:13
Uchwała Nr XXX/325/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2017. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2369 z dnia 24.05.2017 r.). 2017-07-20 11:13
Uchwała Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2345 z dnia 24.05.2017 r.). 2017-07-20 11:12
Uchwała Nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1888 z dnia 04.05.2017 r.). 2017-05-10 08:14
Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu na terenie gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 14 z 30.04.2009, poz. 572; z 2011 Nr 41, poz. 731) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1891 z dnia 04.05.2017 r.). 2017-05-10 08:13
Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1890 z dnia 04.05.2017 r.). 2017-05-10 08:03
Uchwała nr XXVIII/307/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1889 z dnia 04.05.2017 r.). 2017-05-10 08:02
Uchwała Nr XXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1582 z dnia12.04.2017 r.). 2017-05-10 08:02
Uchwała Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1581 z dnia12.04.2017 r.). Zmiana: Uchwała Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. 2017-07-20 11:16
Uchwała Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1580 z dnia12.04.2017 r.). 2017-05-10 07:59
Uchwała Nr XXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1579 z dnia12.04.2017 r.). 2017-05-10 07:59
Uchwała Nr XXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1578 z dnia12.04.2017 r.). 2017-05-10 07:58
Uchwała Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.774 z dnia17.02.2017 r.). 2017-05-10 07:58
Uchwała Nr XXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/604/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym "Promyk Słońca" prowadzonym przez Gminę Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1044 z dnia 08.03.2017 r.). 2017-05-10 07:57
Uchwała Nr XXVI/280/2017 2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.274 z dnia 13.01.2017 r.). 2017-01-17 08:10
Uchwała Nr XXIV / 268/2016 2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.94 z dnia 05.01.2017 r.). 2017-01-17 08:09
Uchwała Nr XXIV / 267/2016 2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.371 z dnia 20.01.2017 r.). 2017-01-27 11:13
Uchwała Nr XXIV / 265/2016 2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2017. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.96 z dnia 05.01.2017 r.). 2017-01-17 08:07
Uchwała Nr XXIV / 264/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. . ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.95 z dnia 05.01.2017 r.). 2017-01-17 08:05
Uchwała Nr XXIII/251/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4625 z dnia 30.11.2016 r.). 2017-01-17 08:05
Uchwała Nr XXIII/250/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5124 z dnia 22.12.2016 r.). 2017-01-17 08:04
Uchwała Nr XXIII/249/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5123 z dnia 22.12.2016 r.). 2017-01-17 08:04
Uchwała Nr XXIII/248/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łukęcin ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5122 z dnia 22.12.2016 r.). 2017-01-17 08:02
Uchwała Nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4624 z dnia 30.11.2016 r.). 2017-01-17 08:01
Uchwała Nr XXII/231/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-14 12:32
Uchwała Nr XXII/227/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-10-14 12:32
Uchwała Nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-14 12:31
Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dziwnów. 2016-10-14 12:30
Uchwała Nr XIX.149.S.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie umorzenia postepowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej. 2016-08-05 11:35
Uchwała Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie opłaty targowej. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2629 z dnia 04.07.2016 r.). 2016-07-12 15:20
Uchwała Nr XX/200/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2628 z dnia 04.07.2016 r.). 2016-07-12 15:20
Uchwała Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów - obszarów w obrębie Międzywodzie w rejonie ulic: Wczasowej, Spokojnej, Plażowej i Armii Krajowej oraz ulic: Szkolnej, Leśnej i Zwycięstwa (( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3048 z dnia 26.07.2016 r.). 2016-08-01 07:42
Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2627 z dnia 04.07.2016 r.). 2016-07-12 15:18
Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 r. w Dziwnowie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2767 z dnia 08.07.2016 r.). 2016-07-12 15:18
Uchwała Nr XX/186/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/16/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 roku. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2766 z dnia 08.07.2016 r.). 2016-07-12 15:17
Uchwała Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2094 z dnia 20.05.2016 r.). 2016-06-17 09:27
Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 w sprawie nazwy ulicy w Dziwnówku.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2153 z dnia 30.05.2016 r.). 2016-06-17 09:26
Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO w Szczecinie - Uchwała Nr XIII.S.2016 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie opłaty targowej publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2361 z dnia 10.06.2016 r.). 2016-07-04 10:11
Uchwała Nr XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 w sprawie opłaty targowej.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2075 z dnia 20.05.2016 r.). 2016-06-17 09:23
Uchwała Nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 maja 2016 w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2016 .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2347 z dnia 09.06.2016 r.). 2016-06-17 09:22
Uchwała Nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziwnów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1659 z dnia 21.04.2016 r.). 2016-04-22 12:02
Uchwała Nr XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1658 z dnia 21.04.2016 r.). 2016-04-22 12:01
Uchwała Nr XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2016 roku .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1657 z dnia 21.04.2016 r.). 2016-04-22 12:00
Uchwała Nr XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1566 z dnia 12.04.2016 r.). 2016-04-22 12:00
Uchwała Nr XIV/154/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.793 z dnia 18.02.2016 r..). 2016-02-24 11:15
Uchwała Nr XIV/142/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5734 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:16
Uchwała Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5730 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:15
Uchwała Nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5731 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:14
Uchwała Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2016. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5733 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:14
Uchwała Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5732 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:13
Uchwała Nr XIII/135/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5431 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:12
Uchwała Nr XIII/133/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Dziwnów.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5436 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:11
Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 5607 z dnia 23.12.2015 r.). 2016-01-07 08:10
Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5555 z dnia 17.12.2015 r.). 2016-01-07 08:09
Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5729 z dnia 30.12.2015 r.). 2016-01-07 08:09
Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5435 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:08
Uchwała Nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5554 z dnia 17.12.2015 r.). 2016-01-07 08:07
Uchwała Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5434 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:06
Uchwała Nr XIII/126/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5433 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:05
Uchwała Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5432 z dnia 15.12.2015 r.). 2016-01-07 08:04
Uchwała Nr XIII/124/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5553 z dnia 17.12.2015 r.). 2016-01-07 08:03
Uchwała Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.5559 z dnia 21.12.2015 r.). 2016-01-07 08:02
Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4882 z dnia 02.12.2015 r.). 2016-01-07 08:01
Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych..( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4881 z dnia 02.12.2015 r.). 2016-01-07 08:00
Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4880 z dnia 02.12.2015 r.). 2016-01-07 07:59
Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia zasad ustalenia, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Dziwnów. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4879 z dnia 02.12.2015 r.). 2016-01-07 07:58
Uchwała Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4027 z dnia 22.10.2015 r.). .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4534 z dnia 17.11.2015 r.). 2016-01-07 07:57
Uchwała Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. .( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4855 z dnia 01.12.2015 r.). 2016-01-07 07:55
Uchwała Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4027 z dnia 22.10.2015 r.). 2015-10-26 12:16
Uchwała Nr IX/97/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 08.09.20015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3742 z dnia 05.10.2015 r.). 2015-10-12 10:06
Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 3123 z dnia 06.08.2015 r.). 2015-08-13 12:01
Uchwała Nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2216 z dnia 03.06.2015 r.). 2015-07-07 15:23
Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Dziwnów w roku 2015 (publikacja- Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2493 z dnia 23.06.2015 r.). 2015-07-07 13:52
Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dziwnów(publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2715 z dnia 07.07.2015.). 2015-07-07 13:51
Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie opłaty targowej (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.2215 z dnia 03.06.2015 r.). 2015-07-07 15:22
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.05.2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2714 z dnia 07.07.2015 ). 2015-07-07 13:50
Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1406 z dnia 15.04.2015 r.) 2015-05-12 13:35
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXIV/122/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1875 z dnia 12.05.2015 r.). 2015-08-13 11:51
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania - (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1874 z dnia 12.05.2015 r.). 2015-08-13 11:47
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 31.03.2015 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXIX/397/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dziwnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz 1479 z dnia 21.04.2015 r.). 2015-05-12 13:32
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/438/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 grudnia 2012 roku, w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/535/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 listopada 2013 r. . (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1017 z dnia 26.03.2015 r.) 2015-03-27 11:45
Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2015 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1018 z dnia 26.03.2015 r.) 2015-03-27 11:44
Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zmiany granic miasta Dziwnowa (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1019 z dnia 26.03.2015 r.) 2015-03-27 11:43
Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.626 z dnia 02.03.2015 r.) 2015-03-16 15:09
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2015 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.297 z dnia 28.01.2015 r.) 2015-02-02 10:57
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 296 z dnia 28.01.2015 r.) 2015-02-02 10:56