Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LXI/664/2014 w sprawie przekazania skargi na akt prawa miejscowego. 2014-10-03 13:50
dokument Uchwała Nr LXI/663/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-10-03 13:49
dokument Uchwała Nr LXI/662/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu niezabudowanego położonego w obrębie Międzywodzie ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Międzyzdroje, z przeznaczeniem na uregulowanie spraw terenowo - prawnych poprzez zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wyłączenie z produkcji leśnej lub likwidację boiska i przywrócenie gruntów do gospodarki leśnej. 2014-10-03 13:49
dokument Uchwała Nr LXI/661/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie ( cz. dz. Nr 755/20 na rzecz właściciela dz. Nr 261/6). 2014-10-03 13:47
dokument Uchwała Nr LXI/660/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie ( cz. dz. Nr 755/20 na rzecz właściciela dz. Nr 261/3). 2014-10-03 13:47
dokument Uchwała Nr LXI/659/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie ( cz. dz. Nr 897). 2014-10-03 13:46
dokument Uchwała Nr LXI/658/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie ( cz. dz.Nr 755/20 na rzecz właściciela dz. Nr 261/2). 2014-10-03 13:46
dokument Uchwała Nr LXI/657/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek ( cz. dz. Nr 130/52) 2014-10-03 13:45
dokument Uchwała Nr LXI/656/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów ( cz. dz. Nr 240/39 i cz. dz. 301/2). 2014-10-03 13:44
dokument Uchwała Nr LXI/655/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów ( cz. dz. Nr 399/1). 2014-10-03 13:43
dokument Uchwała Nr LXI/654/2014 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie. 2014-10-03 13:43
dokument Uchwała Nr LXI/653/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie - "Sportowa". 2014-10-03 13:42
dokument Uchwała Nr LXI/652/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Międzywodzie - "Wakacyjna". 2014-10-03 13:41
dokument Uchwała Nr LXI/651/2014 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015." 2014-10-03 13:41
dokument Uchwała Nr LXI/650/2014 w sprawie w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 2014-10-03 13:39
dokument Uchwała Nr LXI/649/2014 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie. 2014-10-03 13:39
dokument Uchwała Nr LXI/648/2014 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 19 i 21 w Dziwnowie, stanowiącego mienie komunalne, dotychczasowemu użytkownikowi. 2014-10-03 13:38
dokument Uchwała Nr LXI/647/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującej część działki nr 51/6 w obrębie Dziwnówek - dokumentacja formalno-prawna zostanie przekazana przez planistę. 2014-10-03 13:37