Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LIV/621/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Międzywodziu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2014-05-21 08:06
dokument Uchwała Nr LIV/620/2014 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Dziwnowie. 2014-05-21 08:06
dokument Uchwała Nr LIV/619/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2014-05-21 08:05
dokument Uchwała Nr LIV/618/2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2014-05-21 08:05
dokument Uchwała Nr LIV/617/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. 2014-05-21 08:04
dokument Uchwała Nr LIV/616/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. 2014-05-21 08:04
dokument Uchwała Nr LIV/615/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie Międzywodzie. 2014-05-21 08:03
dokument Uchwała Nr LIV/614/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntów niezabudowanych położonych w obrębach Międzywodzie, Dziwnów, Dziwnówek i Łukęcin ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów związanych z utrzymaniem charakteru turystyczno-wypoczynkowego Gminy Dziwnów. 2014-05-21 08:03
dokument Uchwała Nr LIV/613/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu zabudowanego położonego w obrębie Międzywodzia ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów związanych z utrzymaniem charakteru turystyczno-wypoczynkowego Gminy Dziwnów. 2014-05-21 08:02
dokument Uchwała Nr LIV/612/2014 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dziwnów (na obszarach morskich przyległych do Gminy Dziwnów). 2014-05-21 08:01
dokument Uchwała Nr LIV/611/2014 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. 2014-05-21 08:01
dokument Uchwała Nr LIV/610/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/339/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. 2014-05-21 08:00
dokument Uchwała Nr LIV/609/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/466/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2013r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenie będących drogami publicznymi. 2014-05-21 08:00
dokument Uchwała Nr LIV/608/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013r. 2014-05-21 07:59
dokument Uchwała Nr LIV/607/2014 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2013r. dla Gminy Dziwnów. 2014-05-21 07:58
dokument Uchwała Nr LIV/606/2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian granic portu morskiego w Dziwnowie. 2014-05-21 07:58
dokument Uchwała Nr LIV/605/2014 w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Dziwnów, a Miastem Gorzowem Wielkopolskim. 2014-05-21 07:57
dokument Uchwała Nr LIV/604/2014 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym "Promyk Słońca" prowadzonym przez Gminę Dziwnów. 2014-05-21 07:58