Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dziwnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr L/599/2014 w sprawie przystąpienia gminy Dziwnów Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju", z siedzibą w Wolinie. 2014-03-27 10:10
dokument Uchwała Nr L/598/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 2014-03-27 10:08
dokument Uchwała Nr L/597/2014 w sprawie odmowy uwzględnienia skargi Pana Jana Smoleń w przedmiocie nieprzestrzegania terminów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 2014-03-27 10:07
dokument Uchwała nr L/596/2014 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Dziwnów w drodze inkasa i określenia inkasentów poboru opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso. 2014-03-27 10:11
dokument Uchwała Nr L/595/2014 w sprawie targowisk, ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru. 2014-03-27 10:06
dokument Uchwała Nr L/594/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2014 roku. 2014-03-27 10:05
dokument Uchwała Nr L/593/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz. Nr 141/7). 2014-03-27 10:04
dokument Uchwała Nr L/592/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz. Nr 894/2). 2014-03-27 10:04
dokument Uchwała Nr L/591/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie (dz. Nr 302/1). 2014-03-27 10:03
dokument Uchwała nr L/590/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie (dz. Nr 90/19). 2014-03-27 10:03
dokument Uchwała Nr L/589/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz. Nr 843/54). 2014-03-27 10:01
dokument Uchwała Nr L/588/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów (dz. Nr 399/1). 2014-03-27 10:00
dokument Uchwała Nr L/587/2014 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Łukęcinie (dz. Nr 114/62). 2014-03-27 09:58
dokument Uchwała Nr L/586/2014 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Międzywodziu (dz. Nr 217/52). 2014-03-27 09:57
dokument Uchwała Nr L/585/2014 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015. 2014-03-27 09:56
dokument Uchwała Nr L/584/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 2014-03-27 09:56
dokument Uchwała Nr L/583/2014 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-27 09:55
dokument Uchwała Nr L/582/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Dziwnów w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. 2014-03-27 09:54
dokument Uchwała Nr L/581/2014 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Dziwnów na lata 2014 - 2017. 2014-03-27 09:52
dokument Uchwała Nr L/580/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dziwnowie na 2014 r. 2014-03-27 09:46
dokument Uchwała Nr L/579/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej. 2014-03-27 09:45