herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XCVI.167.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Dziwnowa z wykonania budżetu za 2014 r. przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 2015-05-12 08:12
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2014 rok. 2015-05-12 08:09
Uchwała Nr CLXIII-379-2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dziwnów na lata 2014-2021. 2014-09-25 12:53
Uchwała Nr CXLVIII-357-2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dziwnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. 2014-09-22 11:48
Informacja z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za I półrocze 2014 roku. 2014-09-22 11:45
Uchwała Nr X-44-2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Dziwnów na lata 2014-2021. 2014-01-22 14:02
Projekt Budżetu na 2014 rok. 2013-12-31 10:24
Uchwała Nr CLXXXIV-551-2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2014 rok. 2013-12-31 09:55
Uchwała Nr CLXXXIV-550-2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2014-2021 r. 2013-12-31 09:53
Uchwała Nr XLVII/561/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziwnów na rok 2014. 2013-12-31 09:47